Tại sao nói nước vn Dân nhà Cộng hòa tức thì sau khi thành lập và hoạt động đã nghỉ ngơi vào tình núm “ngàn cân nặng treo tua tóc”?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

Nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn ngay sau giải pháp mạng tháng Tám năm 1945:

* Giặc Ngoại xâm và nội phản:

- trường đoản cú vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: trăng tròn vạn quân Tưởng kéo theo các tổ chức phản đụng Việt Quốc, Việt Cách nhằm lật đổ cơ quan ban ngành cách mạng.

Bạn đang xem: Tại sao nói nước việt nam dân chủ cộng hòa

- từ vĩ đường 16 trở vào Nam: rộng 1 vạn quân Anh mở đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần trang bị hai.

- Còn 6 vạn quân Nhật hóng giải giáp.

- những thế lực phản hễ trong nước lợi dụng thực trạng này nổi lên chống phá.

⟹ Như vậy, cùng một lúc nước ta phải đối phó với nhiều kẻ thù.

* thực trạng trong nước:

- Về chủ yếu trị:

+ tổ chức chính quyền cách mạng vừa mới ra đời còn non trẻ, chưa được củng cố.

+ Lực lượng thiết bị còn non yếu.

+ rất nhiều tàn dư của chế độ cũ còn sót lại.

Xem thêm: Lời Bài Hát Không Bao Giờ Quên Anh ", Không Bao Giờ Quên Anh

- Về gớm tế:

+ chủ yếu là nntt vốn đã nghèo nàn, không tân tiến còn bị chiến tranh phá hủy nặng nề.

+ Thiên tai liên tiếp sảy ra: bằng hữu lụt lớn trong thời điểm tháng 8/1948 làm vỡ tung đê 9 tỉnh Bắc Bộ, rồi cho hạn hán kéo dãn làm cho một nửa ruộng đất quan trọng cày ghép được.

- Về tài chính:

+ ngân sách chi tiêu nhà nước trống rỗng.

+ đơn vị nước phương pháp mạng không được kiểm soát điều hành ngân hàng Đông Dương.

+ Quân Tưởng tung ra thị trường các các loại tiền đã hết giá trị.

- Về văn hóa - buôn bản hội:

+ hơn 90% dân số không biết chữ.

+ các tệ nạn xóm hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút,… tràn lan.