\"\"
Nhập từ khóa...

Bạn đang xem: Các khoản phụ cấp không đóng bhxh


\"\"
\"\"
\"\"

CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH ĐÓNG VÀ KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2021

Bên cạnh lương, thưởng thời điểm cuối năm thì những khoản thu nhập tính đóng góp và ngoại trừ đóng BHXH cần năm 2021cũng là vấn đề được nhiều người lao động, doanh nghiệp lớn quan tâm.

Các khoản các khoản thu nhập tính đóng góp BHXH nên năm 2021

Theo pháp luật tại khoản 2 Điều 89 Luật bảo đảm xã hội 2014:

Tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội là nút lương, phụ cung cấp lương và những khoản bổ sung cập nhật khác theo quy định của điều khoản về lao động.

Cụ thể, theo vẻ ngoài tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH thì các khoản các khoản thu nhập tính đóng BHXH buộc phải bao gồm:

1. Nút lương theo công việc hoặc chức danh.

2. Các khoản phụ cấp cho lương theo thỏa thuận của hai bên, gồm:

- các khoản phụ cấp lương nhằm bù đắp yếu tố về đk lao động, tính chất phức hợp công việc, đk sinh hoạt, nút độ si lao động mà mức lương thỏa thuận trong phù hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính gần đầy đủ;

- những khoản phụ cấp cho lương đính thêm với vượt trình thao tác và kết quả thực hiện các bước của người lao động.

Ví du:

+ Phụ cấp cho chức vụ, chức danh;

+ Phụ cấp trách nhiệm;

+ Phụ cấp cho nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ Phụ cấp cho thâm niên;

+ Phụ cung cấp khu vực;

+ Phụ cung cấp lưu động;

+ Phụ cấp cho thu hút và những phụ cấp cho có tính chất tương tự.

3. Các khoản bổ sung cập nhật xác định được nấc tiền rõ ràng cùng với tầm lương thỏa thuận trong vừa lòng đồng lao cồn và trả liên tiếp trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản thu nhập quanh đó đóng BHXH yêu cầu năm 2021

- tiền thưởng có được căn cứ theo tác dụng sản xuất, tởm doanh, nút độ hoàn thành quá trình của fan lao động theo quy định của cục luật Lao động.

- tiền thưởng sáng kiến;

- Tiền nạp năng lượng giữa ca;

- những khoản cung cấp xăng xe, năng lượng điện thoại, đi lại, tiền công ty ở, tiền duy trì trẻ, nuôi con nhỏ;

- những khoản cung cấp khi người lao động có thân nhân bị chết, bạn lao đụng có người thân trong gia đình kết hôn, sinh nhật của bạn lao động, trợ cấp cho người lao động gặp gỡ hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh dịch nghề nghiệp