Mỗi năm mẹ thêm một tuổi thì bé cũng thêm một tuổi bởi vậy hiệu số tuổi của hai bà bầu con không chuyển đổi theo thời gian. Vậy sau 5 năm nữa bà bầu vẫn hơn nhỏ 25 tuổi

Ví dụ 2.

Bạn đang xem: Các bài toán tính tuổi lớp 3

bây giờ tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai bé là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi chị em hơn toàn bô tuổi của hai bé là từng nào tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa người mẹ thêm 5 tuổi tuy vậy tổng số tuổi hai con thêm 10 tuổi.

Vậy sau 5 năm nữa tuổi chị em hơn toàn bô tuổi hai nhỏ là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Ví dụ 3. trong năm này (2020) Lan 10 tuổi với em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lan sinh năm: 2020 – 10 = 2010

Em Lan sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – 2015 = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của bố Mai, chị em Mai cùng tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Người mẹ và Mai co tất cả 35 tuổi. Tía hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của từng người?

Giải:

Tuổi của ba Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của người mẹ Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

Ví dụ 5. bây giờ em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em?

Giải:

Anh hơn em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến khi anh gấp rất nhiều lần tuổi em thì anh vẫn rộng em 6 tuổi, ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi anh thời điểm sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau thời gian nữa tuổi anh gấp đôi tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 6. bây giờ con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi mẹ bây chừ là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Khi tuổi con bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ thì mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Xem thêm: Phim Em Là Định Mệnh Của Anh Hàn Quốc, Em Là Định Mệnh Đời Anh

Ta bao gồm sơ đồ vật tuổi chị em và tuổi con khi đó:

*

Tuổi con trước đó là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy cách đó số năm tuổi nhỏ bằng 1/5 tuổi người mẹ là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7. Tuổi của Hoa tiếp sau đây 3 năm vội 3 lần tuổi của Hoa trước đó 3 năm. Hỏi bây giờ Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa tiếp sau đây 3 năm nhiều hơn tuổi Hoa trước đó 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm là 1 trong những phần, ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi Hoa từ thời điểm cách đó 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện tại nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

Ví dụ 8. Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của ba và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Ba hơn bà bầu 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là 1 phần thì tuổi bố là 10 phần, tuổi bà mẹ là 8 phần. Ta có sơ đồ:

*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. chị em sinh nhỏ năm bà bầu 24 tuổi. Lúc tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi nhỏ thì bà bầu bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2. bây giờ tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng gấp đôi thì thời điểm đó tuổi anh vội vàng mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn nhỏ 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi bà mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi nhỏ hiện nay.

Bài 4. ba hơn bé 32 tuổi. Lúc con từng nào tuổi thì tuổi bố gấp 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi nhỏ gấp lên 4 lần thì tuổi bà mẹ gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi khi tuổi con gấp lên 5 lần thì tuổi bà mẹ gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn bé 30 tuổi. 2 năm trước, tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi bé hiện nay.

Bài 8. Hiện ni tuổi anh vội 3 lần tuổi em. Hỏi khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh vội mấy lần tuổi em?

Bài 9. Hiện nay nhỏ 12 tuổi, tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ?

Bài 10. Hiện nay bé 6 tuổi, tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi trước đó mấy năm tuổi con bởi 1/7 tuổi mẹ?