Trắc nghiệm Động lượng - Định phép tắc bảo toàn hễ lượng gồm đáp án năm 2021

Với bài bác tập trắc nghiệm Động lượng - Định pháp luật bảo toàn động lượng gồm đáp án năm 2021 sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học cùng ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong số bài thi môn vật Lí lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập về định luật bảo toàn đông lượng có đáp án

*

Câu 1: Hình nào biểu diễn đúng quan tiền hệ giữa v→ và p→ của một chất điểm?

*
Hiển thị đáp án

Câu 2: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.

B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.

C. Động lượng của một vật có đối kháng vị của năng lượng.

D. Động lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Động lượng của một vật trọng lượng m đang hoạt động với gia tốc v→ là đại lượng được xác minh bởi công thức:

p→ = mv→

Động lượng là 1 trong đại lượng vectơ thuộc hướng với gia tốc của vật.

Động lượng có đơn vị chức năng đo là kilôgam mét bên trên giây (kg.m/s)


Câu 3: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng

A. 9 kg.m/s.

B. 2,5 kg.m/s.

C. 6 kg.m/s.

D. 4,5 kg.m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Ta có: m = 500 g = 0,5 kg, v = 18 km/h = 5 m/s.

Động lượng của vật bằng: phường = m.v = 0,5.5 = 2,5 kg.m/s.


Câu 4: trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không ráng đổi?

A. Vật chuyển động tròn đều.

B. Vật được ném ngang.

C. Vật sẽ rơi tự do.

D. Vật chuyển động thẳng đều.

Hiển thị đáp án

Câu 5: Chất điểm M chuyển động ko vận tốc đầu dưới tác dụng của lực ko đổi F→. Động lượng chất điểm ở thời điểm t là:

*
Hiển thị đáp án

Câu 6: Một chất điểm chuyển động ko vận tốc đầu dưới tác dụng của lực ko đổi F = 0,1 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

A. 30 kg.m/s.

B. 3 kg.m/s.

C. 0,3 kg.m/s.

D. 0,03 kg.m/s.

Hiển thị đáp án

Câu 7: bên trên hình 23.2 là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng 3 kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1 = 1s và thời điểm t2 = 5 s lần lượt bằng:

*

A. P1 = 4 kg.m/s và p2 = 0.

B. P1 = 0 và p2 = 0.

C. P1 = 0 và p2 = - 4 kg.m/s.

D. P1 = 4 kg.m/s và p2 = - 4 kg.m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn A

Thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 3 s, vật chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 4/3 m/s. Từ thời điểm t = 3 s vật ko chuyển động.

Tại thời điểm t1 = 1 s ⇒ p1 = mv1 = 4 kg.m/s.

Tại thời điểm t2 = 5 s ⇒ p2 = mv2 = 0 kg.m/s.


Câu 8: Một vật 3 kg rơi tự vày rơi xuống đất vào khoảng thời gian 2 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là (lấy g = 9,8 m/s2).

A. 60 kg.m/s.

B. 61,5 kg.m/s.

C. 57,5 kg.m/s.

D. 58,8 kg.m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn D

Xung lượng của trọng lực bằng độ biến thiên động lượng của vật

Δp = mgt = 58,8 kg.m/s.


Câu 9: Một quả bóng khối lượng 250 g bay tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1 = 5 m/s và bật ngược trở lại với tốc độ v2 = 3 m/s. Động lượng của vật đã rứa đổi một lượng bằng

A. 2 kg.m/s.

B. 5 kg.m/s.

C. 1,25 kg.m/s.

D. 0,75 kg.m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Độ đổi mới thiên hễ lượng của trang bị sau va va là:

∆p→ = mv2→ - mv1→.

Do v2→ ↑↓v1→, chọn chiều dương là chiều của v1→.

=> ∆p = mv2 – (–mv1) = m(v2 + v1) = 2 kg.m/s.


Câu 10: Một vật khối lượng 1 kilogam chuyển động tròn đều với tốc độ 10 m/s. Độ biến thiên động lượng của vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động bằng

A. 20 kg.m/s.

B. 0 kg.m/s.

C. 10√2 kg.m/s.

D. 5√2 kg.m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Khi chất điểm chuyển động trên đường tròn thì vectơ vận tốc tại mỗi vị trí có phương tiếp tuyến với quỹ đạo.

Sau ¼ chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động thì góc tảo của bán kính là π/2 đề nghị v2→⊥v1→.

Biến thiên động lượng của vật ∆p→ = mv2→ - mv1→.

*


Câu 11: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg sẽ nằm yên thì được đá cho nó chuyển động vói vận tốc 30 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng

A. 12 N.s.

B. 13 N.s.

C. 15 N.s.

D. 16 N.s.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằng

F→.∆t=m.∆v→ => F.∆t = m(v – 0) = 15 N.s.


Câu 12: Viên đạn khối lượng 10 g đang cất cánh với vận tốc 600 m/s thì gặp một cánh cửa thép. Đạn xuyên qua cửa trong thời gian 0,001 s. Sau khi xuyên thẳng qua tường vận tốc của đạn còn 300 m/s. Lực cản trung bình của cửa tác dụng lên đạn có độ lớn bằng

A. 3000 N.

B. 900 N.

C. 9000 N.

D. 30000 N.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

*


Câu 13: Hệ gồm hai vật 1 và 2 có khối lượng và tốc độ lần lượt là 1 kg; 3 m/s và 1,5 kg; 2 m/s. Biết nhị vật chuyển động theo hướng ngược nhau. Tổng động lượng của hệ này là

A. 6 kg.m/s.

B. 0 kg.m/s.

C. 3 kg.m/s.

D. 4,5 kg.m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Xem thêm: Giá Vé Vietnam Airline Đi Đà Nẵng, Vé Máy Bay Từ Tp

Tổng động lượng của hệ là: pt→ = m1v1→ + m2v2→

Chọn chiều dương là chiều của v1→.

Do v2→ ↑↓v1→ => pt = m1v1 – m2v2 = 1.3 – 2.1,5 = 0 kg.m/s.


Câu 14: Hệ gồm hai vật có động lượng là p1 = 6 kg.m/s và p2 = 8 kg.m/s. Động lượng tổng cộng của hệ p = 10 kg.m/s nếu:

*
Hiển thị đáp án

Chọn D.

*


Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai? vào một hệ kín

A. Các vật vào hệ chỉ tương tác với nhau.

B. Các nội lực từng đôi một trực đối.

C. Ko có ngoại lực tác dụng lên các vật vào hệ.

D. Nội lực và ngoại lực cân nặng bằng nhau.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Một hệ nhiều vật được điện thoại tư vấn là hệ xa lánh (hay hệ kín) khi không tồn tại ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu bao gồm thì những ngoại lực ấy cân bằng nhau.


Câu 16: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va chạm cùng với một vật có khối lượng 2m vẫn đứng yên. Coi va chạm giữa nhì vật là mềm. Sau va chạm, hai vật dính nhau và chuyển động với cùng vận tốc

A. 2 m/s.

B. 1 m/s.

C. 3 m/s.

D. 4 m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Hệ hai vật ngay trong lúc va chạm mềm là một hệ kín đề xuất động lượng của hệ được bảo toàn:

*


Câu 17: Một viên đạn đang cất cánh với vận tốc 10 m/s thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm 60% khối lượng của quả lựu đạn và tiếp tục bay theo hướng cũa với vận tốc 25 m/s. Tốc độ và hướng chuyển động của mảnh thứ nhì là

A. 12,5 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.

B. 12,5 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.

C. 6,25 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.

D. 6,25 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Hệ viên đạn (hai mảnh đạn) ngay trong khi nổ là một hệ kín buộc phải động lượng hệ được bảo toàn

*

Dấu (-) chứng tỏ mảnh đạn thứ 2 sẽ chuyển động ngược chiều chuyển động ban đầu của viên đạn và mảnh đạn thứ nhất.


Câu 18: Một viên đạn pháo khối lượng m1 = 10 kg bay ngang với vận tốc v1 = 500 m/s dọc theo đường sắt và cắm vào toa xe pháo chở cát có khối lượng m2 = 1 tấn, đang chuyển động cùng chiều với vận tốc v2 = 36 km/h. Vận tốc của toa xe pháo ngay sau khoản thời gian trúng đạn là

A. 4,95 m/s.

B. 15 m/s.

C. 14,85 m/s.

D. 4,5 m/s.

Hiển thị đáp án

D. 4,5 m/s.

Lời giải:

Chọn C.

Ta có: v2 = 36 km/h = 10 m/s.

Va chạm giữa viên đạn và toa xe pháo là va chạm mềm cần động lượng của hệ (đạn + xe) là ko đổi:

*


Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18
Đáp án C A B D D B B C

Câu 11: C

*

Câu 12: A

*

Câu 13: B

*

Câu 14: D

*

Câu 16: B

Hệ hai vật ngay khi va chạm mềm là một hệ kín bắt buộc động lượng của hệ được bảo toàn:

*

Câu 17: B

Hệ viên đạn ( nhì mảnh đạn) ngay trong khi nổ là một hệ kín phải động lượng hệ được bảo toàn

*

Dấu (-) chứng tỏ mảnh đạn thứ 2 sẽ chuyển động ngược chiều chuyển động ban đầu của viên đạn và mảnh đạn thứ nhất.

Câu 18: C

v2 = 36 km/h = 10 m/s.

Va chạm giữa viên đạn và toa xe cộ là va chạm mềm phải động lượng của hệ (đạn + xe) là không đổi:

*

Câu 19: Tại thời gian t0 = 0, một đồ gia dụng m = 500g rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu từ độ dài 80m xuống đất với g=10m/s2. Động lượng của đồ gia dụng tại thời điểm t=2scó

A. độ lớn 10kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều từ dưới lên trên.

B. độ mập 10.000kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều từ trên xuống dưới.

C. độ béo 10kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều từ bên trên xuống dưới.

D. độ mập 10.000kg.m/s; phương trực tiếp đứng chiều từ dưới lên trên.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Véctơ vận tốc của vật trong hoạt động rơi thoải mái sau 2 giây bao gồm

+ Độ phệ v = g.t = 10.2 = đôi mươi m/s.

+ Phương chiều: trực tiếp đứng từ bên trên xuống dưới

Vậy ta xác minh được cồn lượng của đồ sau 2 giây

+ Độ lớn: p. = m.v = 0,5.20 =10 kg.m/s

+ Phương chiều đụng lượng cùng phương cùng chiều với tốc độ của đồ dùng nên gồm phương trực tiếp đứng chiều từ bên trên xuống dưới.


Câu 20: Từ độ cao h = 80 m, ở thời gian t0 = 0 một đồ gia dụng m = 200g được ném ngang với vận tốc thuở đầu v0 = 10√3 m/s, vận tốc trọng trường g = 10m/s2. Động lượng của vật ở thời điểm t = 1s có

*

A. độ lớn 2√3 kg.m/s; phía xuống bên dưới tạo với phương ngang một góc β = 60°.

B. độ khủng 4kg.m/s; phía xuống bên dưới tạo với phương ngang một góc β = 30°.

C. độ béo 4kg.m/s; phía xuống bên dưới tạo cùng với phương ngang một góc β = 60°.

D. độ to 2√3 kg.m/s; phía xuống phía bên dưới tạo cùng với phương ngang một góc β = 30°.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

*

Véctơ gia tốc của đồ gia dụng ở thời gian t = 1s

Do hoạt động ném ngang nên:

Theo phương ngang Ox là vận động thẳng đều:

*

Theo phương thẳng đứng Oy là vận động rơi thoải mái

vy = g.t = 10.1 = 10 m/s.

Vận tốc của vật có độ lớn:

*

Phương chiều hướng xuống phía dưới tạo với phương ngang một góc β tính bởi

*

+ Động lượng của vật

- Độ béo p= m.v = 0,2.20 = 4 kg.m/s.

- Phương chiều hướng xuống bên dưới tạo với phương ngang một góc β = 30°


Câu 21: Một vật dụng m = 200g chuyển động tròn số đông tâm O trong khía cạnh phẳng Oxy với vận tốc góc ω = π(rad/s) như hình vẽ, thời gian t0 = 0 vật gồm tọa độ (-5; 0). Động lượng của đồ vật tại thời khắc t = 0,5s có

*

A. độ phệ 0,0314kg.m/s; chiều là chiều âm của Ox.

B. độ khủng 0,314kg.m/s; chiều là chiều âm của Oy.

C. độ béo 0,314kg.m/s; chiều là chiều dương của Oy.

D. độ khủng 0,0314kg.m/s; chiều là chiều dương của Ox.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

*

Véc tơ tốc độ của đồ vật tại thời điểm t= 0,5s có

Độ lớn:

+ thuở đầu vật bao gồm tọa độ (-5; 0) có nghĩa là vật đang ở tọa độ:

*

*

+ Mà chuyển động tròn đầy đủ véc tơ vận tốc có phương chiều tiếp tuyến với con đường tròn hành trình tại địa điểm của vật.

+ bởi thế véc tơ gia tốc có phương theo Ox; chiều là chiều + của Ox

Vậy ta xác minh được rượu cồn lượng của vật tại thời điểm t = 0,5s gồm

+ Độ lớn: p = m.v = 0,2.0,157 = 0,0314 kg.m/s

+ Phương chiều hễ lượng cùng phương thuộc chiều với tốc độ của thứ nên có phương theo Ox; chiều là chiều + của Ox.


Câu 22: Một xe có khối lượng 5 tấn bắt đầu hãm phanh hoạt động thẳng chậm lại đều dừng lại hẳn sau 20s tính từ lúc lúc bắt đầu hãm phanh, trong thời gian đó xe đua được 120m. Động lượng của xe pháo lúc bắt đầu hãm phanh có độ béo bằng

A. 60.000kg.m/s.

B. 6000kg.m/s.

C. 12.000kg.m/s.

D. 60kg.m/s.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Vận tốc của xe pháo lúc ban đầu hãm phanh

+ Ta có vận tốc; quãng mặt đường trong hoạt động thẳng biến hóa đều

*

Do vậy, ta khẳng định được độ phệ động lượng của xe lúc ban đầu hãm phanh bằng

p = m.v = 5000.12 = 60000 kg.m/s.


Câu 23: Một đồ gia dụng m hoạt động thẳng cấp tốc dần gần như không vận tốc ban đầu gọi p. Và v thứu tự là độ khủng của rượu cồn lượng và vận tốc của vật trang bị thị của cồn lượng theo vận tốc có dạng là hình

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

*

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Động lượng của một vật trọng lượng m đang hoạt động với tốc độ v→ là đại lượng được xác định bởi công thức: p→ = mv→

Độ lớn p. = m.v (*)

Vì trọng lượng (m) của đồ dùng không nỗ lực đổi, còn gia tốc thì biến hóa (vì đồ gia dụng đang chuyển động thẳng cấp tốc dần đều) vì thế m vào vai trò là hằng số (m để là a), v đóng vai trò là đổi mới số (v để là x). Xét độ béo của động lượng phường (p đặt là hàm số y). Thì biểu thức (*) có dạng toán học tập y = a.x đấy là hàm hàng đầu với thông số góc a> 0.

*

⇒ Hình 3 đó là đồ thị dạng toán học tập của nó.


Câu 24: Hai đồ dùng 1 với 2 chuyển động thẳng đều gia tốc của nhì vật tạo nên với nhau một góc α = 60°, trọng lượng tốc độ tương ứng với mỗi vật là một kg, 2 m/s với 3 kg, 4 m/s. Động lượng của hệ nhì vật bao gồm độ to bằng

*

A. 14 kg.m/s.

B. 11 kg.m/s.

C. 13 kg.m/s.

D. 10 kg.m/s

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Độ béo động lượng của mỗi đồ gia dụng là

- Độ to p1 = m1.v1 = 1.2 = 2 kg.m/s.

- Độ to p2 = m2.v2 = 3.4 = 12 kg.m/s.

Động lượng của hệ nhì vật: ph→ = p1→ + p2→

Do véc tơ rượu cồn lượng của 2 đồ tao với nhau một góc . đề xuất độ béo động lượng của hệ tính bởi vì định lý hàm số cos:

*


Câu 25: Từ cùng một vị trí và cùng thời điểm t0 = 0, hai đồ dùng được cho chuyển động bằng hai cách khác nhau, đồ vật m1 = 100g được thả rơi tự do thoải mái không tốc độ đầu, vật mét vuông = 200g được ném ngang cùng với vận tốc ban đầu v02 = 20√3 m/s , vận tốc trọng trường g = 10m/s2, độ dài h = 80m, bỏ qua lực cản của không khí. Độ phệ động lượng của hệ hai đồ gia dụng ở thời khắc t = 2s bằng

*

A. 5,2kg.m/s

B. 6,2kg.m/s

C. 7,2kg.m/s

D. 9,2kg.m/s

Hiển thị đáp án

Chọn D.

*

Độ khủng động lượng của mỗi đồ dùng là:

* Động lượng của đồ vật 1

- Độ phệ p1 = m1.v1 = m1.g.t = 0,1.10.2 = 3 kg.m/s.

- Phương chiều trực tiếp đứng hướng xuống

* Động lượng của vật dụng 2

- vật dụng 2 hoạt động ném ngang nên:

Theo phương ngang Ox là vận động thẳng đều: v2x = v02 = 20√3 m/s

Theo phương trực tiếp đứng Oy là hoạt động rơi tự do thoải mái v2y = g.t (m/s)

vận tốc của vật gồm độ mập

*

*

Do véc tơ động lượng của 2 vật tạo ra với nhau một góc α = 60°. Buộc phải độ phệ động lượng của hệ tính vì định lý hàm số cos:

*


Câu 26: Một xe pháo tăng, trọng lượng tổng cộng M = 10 tấn, bên trên xe bao gồm gắn súng nòng súng thích hợp một góc α = 60° theo phương ngang hướng lên trên. Khi súng phun một viên đạn có cân nặng m = 5kg hướng dọc theo nòng súng thì xe lag lùi theo phương ngang với tốc độ 0,02 m/s biết ban sơ xe đứng yên, bỏ qua mất ma sát. Vận tốc của viên đạn dịp rời nòng súng bằng

A. 120m/s.

B. 40m/s.

C. 80m/s.

D. 160m/s

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Chọn hệ trục Ox như hình vẽ

*

Phương trình bảo toàn véc tơ hễ lượng cho hệ theo Ox

*


Câu 27: Một quả bóng m = 200g bay đến đập vào khía cạnh phẳng ngang với vận tốc 25m/s theo góc tới α = 60°. Bóng bật trở lại với cùng tốc độ v theo góc phản xạ α’ = α như hình bên. Độ thay đổi thiên hễ lượng của trái bóng vày va chạm tất cả độ lớn bằng lượng của trái bóng bởi va chạm có độ béo bằng