- Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bình dương 2021 chính xác

bdu.edu.vn

Địa chỉ phân hiệu Cà Mau:

- Số 3, mặt đường số 6, Khu cư dân Đông Bắc, Phường 5,TP Cà Mau, tỉnh giấc Cà Mau.

- Điện thoại: (0290) 3997 777 - 3683 999

Trường Đại học Bình Dương(Mã trường: DBD) thông tin tuyển sinhĐại học chính quynăm 2021:

1. Phạm vi tuyển chọn sinh:Trong cả nước

2. Cách làm tuyển sinh(thi tuyển, xét tuyển hoặc phối kết hợp thi tuyển cùng xét tuyển)

-Phương án 1:Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp thpt 2021.

-Phương án 2:Xét tuyển dựa vào hiệu quả thi review năng lực của Đại học đất nước Thành phố hồ Chí Minh.

-Phương án 3:Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học tập bạ THPT).

-Phương án 4:Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập năm lớp 12 (xét theo học tập bạ).

-Phương án 5:Xét tuyển phụ thuộc điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

3.Các ngành huấn luyện và đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: tiêu chuẩn theo Ngành/ team ngành/ Khối ngành, theo từng cách làm tuyển sinh và trình độ chuyên môn đào tạo

Bảng 1: các ngành đào tạo và tiêu chí tuyển sinh vào năm 2021


Ngành học

Mã ngành

Khối ngành

Tổ hòa hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Quản trị khiếp doanh

7340101

III

A01, A09, C00, D01

700

Kế toán

7340301

III

A01, A09, C00, D01

Tài chủ yếu – Ngân hàng

7340201

III

A01, A09, C00, D01

Luật tởm tế

7380107

III

A01, A09, C00, D01

Công nghệ sinh học

7420201

IV

A00, A01, B00, D01

100

Công nghệ thông tin

7480201

V

A00, A01, D01, K01

224

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

7510301

V

A00, A01, A02, D01

Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng

7510102

V

A00, A01, V00, V01

Kiến trúc

7580101

V

A00, A09, V00, V01

Công nghệ chuyên môn ô tô

7510205

V

A00, A01, A02, A09

Dược học

7720201

VI

A00, B00, C08, D07

110

Văn học

7229030

VII

A01, A09, C00, D01

250

Ngôn ngữ Anh

7220201

VII

A01, D01, D10, D66

Việt phái nam học

7310630

VII

A01, A09, C00, D01

Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng (*)

7510605

A01, A09, C00, D01

Quản trị đơn vị trường (*)

7149001

A01, A09, C00, D01

Công nghệ thực phẩm (*)

7540101

A00, A09, B00, D07


Bảng 2: Khối, môn xét tuyển


Tổ hợp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00

Toán

Vật lý

Hóa học

A01

Toán

Vật lý

Tiếng Anh

A02

Toán

Sinh học

Vật lý

A09

Toán

Địa lý

Giáo dục công dân

K01

Toán

Tiếng Anh

Tin học

B00

Toán

Sinh học

Hóa học

C00

Địa lý

Lịch sử

Ngữ văn

C08

Ngữ văn

Hóa học

Sinh học

D01

Toán

Ngoại ngữ

Ngữ văn

D07

Toán

Hóa học

Tiếng Anh

D10

Toán

Địa lý

Tiếng Anh

D66

Ngữ văn

Giáo dục công dân

Tiếng Anh

V00

Toán

Vật lý

Vẽ thẩm mỹ (*)

V01

Toán

Ngữ văn

Vẽ thẩm mỹ (*)


Lưu ý:Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 phải tham gia dự thi môn Vẽ thẩm mỹ tại trường Đại học tập Bình Dương.

4. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận hồ nước sơ đk xét tuyển

a) phương pháp 1:Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2021

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, đk nhận đk xét tuyển đối với phương án 1: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào do ngôi trường Đại học tỉnh bình dương quy định.

Lưu ý: Trường phù hợp thí sinh trúng tuyển bao gồm điểm xét tuyển

-Ngành dược khoa theo ngưỡng bảo đảm chất lượng bởi vì Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo quy định.

b)Phương án 2:XétXét tuyển chọn dựa vào công dụng thi đánh giá năng lực của Đại học tổ quốc Thành phố hồ Chí Minh.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2:Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào do trường Đại học bình dương quy định.

-Ngành dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh tất cả học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.

c)Phương án 3:Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

Công thức tính điểm:

\"*\"

Trong đó:

- Dxt: Điểm xét tuyển

- Di: Điểm mức độ vừa phải 3 năm lớp 10,11,12 của môn thứ i (nếu xét tuyển chọn sử dụng công dụng lớp 10,11,12)

\"*\"

-Với2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2

-VớiD11i = Điểm vừa phải môn i năm lớp 11

-VớiD10i=Điểm vừa phải môn i năm lớp 10

Ví dụ:Thí sinh Nguyễn Thị A gồm nguyện vọng xét tổng hợp A00, thí sinh bao gồm điểm vừa đủ môn rõ ràng như sau:

Bảng 3. Ví dụ về kiểu cách tính điểm giải pháp 3


Môn học

Toán

Vật lý

Hóa học

Điểm TB môn lớp 10

5,0

8,0

7,0

Điểm TB môn lớp 11

6,0

9,0

9,0

Điểm TB môn lớp 12

7,0

10

8,0

Tổng

((2*7,0)+6,0+5,0)/4 =6,25

((2*10)+9,0+8,0)/4 =9,25

((2*8,0)+9,0+7,0)/4 =8,0


Vậy, thí sinh được xét theo công thức sau:Điểm xét tuyển chọn = 6,25+9,25+8,0

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển so với phương án 3:Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào do ngôi trường Đại học tỉnh bình dương quy định.

Lưu ý: Trường vừa lòng thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển

-Ngành dược khoa chỉ xét tuyển so với thí sinh tất cả học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.

d)Phương án 4:Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng học tập năm lớp 12.

Công thức tính điểm:Dxt= DM1+DM2+DM3

Trong đó:

Dxt: Điểm xét tuyển

-VớiDM1 = Điểm vừa đủ môn 1 năm lớp 12

-VớiDM2 = Điểm vừa phải môn 2 năm lớp 12

-VớiDM3 = Điểm vừa đủ môn 3 năm lớp 12

Ví dụ:Thí sinh Nguyễn Thị A gồm điểm vừa đủ môn học lớp 12 như sau:Toán (9,0 điểm), thiết bị lý (7,0 điểm), chất hóa học (9,0 điểm) với thí sinh xét tổ hợp A00.Vậy sỹ tử được xét theo công thức sau:Điểm xét tuyển = Toán (9,0 điểm) + đồ vật lý (7,0 điểm) + hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận đk xét tuyên song với phương án 4:Đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào do trường Đại học bình dương quy định.

Lưu ý: Trường thích hợp thí sinh trúng tuyển bao gồm điểm xét tuyển chọn

-Ngành dược học chỉ xét tuyển so với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.

e)Phương án 5:Xét tuyển dựa vào điểm trung bình tối đa các môn học tập của học tập kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

Công thức tính điểm: Dxt = DhkM1+DhkM2+DMhk3

Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

-Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

-Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

-Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, đk nhận đăng ký xét tuyên song với cách thực hiện 5:Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào do ngôi trường Đại học tỉnh bình dương quy định.

Lưu ý: Trường vừa lòng thí sinh trúng tuyển bao gồm điểm xét tuyển chọn

-Ngành dược khoa chỉ xét tuyển đối với thí sinh tất cả học lực lớp 12 xếp loại tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.

5.Thời gian tuyển sinh:Nhà trường tổ chức triển khai nhiều dịp tuyển sinh liên tục trong năm, rõ ràng như sau:

Bảng 4. Những đợt tuyển chọn sinh


- Đợt 1:02/01 – 10/07

- Đợt 5:11/08 – 20/08

- Đợt 9:22/09 – 02/10

- Đợt 2:11/07 – 21/07

- Đợt 6:21/08 – 31/08

- Đợt 10:03/10 – 13/10

- Đợt 3:21/07 – 31/07

- Đợt 7:01/09 – 10/09

- Đợt 4:01/08 – 10/08

- Đợt 8:11/09 – 21/09


6.Hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

- 01Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

- 01 Bằng tốt nghiệp thpt hoặc Giấy hội chứng nhận xuất sắc nghiệp tạm thời (có công chứng) (có thể bổ sung sau)

- 01giấy ghi nhận điểm thi tốt nghiệp thpt (có thể bổ sung cập nhật sau)

- 01 học bạ thpt (có công chứng)

- Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có)

- 01 Giấy khai sinh (bản sao)

- 02 ảnh 4×6 (sau hình ảnh ghi rõ chúng ta tên, ngày, tháng, năm sinh)

Lưu ý:Với những sách vở và giấy tờ còn thiếu khi nộp làm hồ sơ thí sinh đề xuất bổ túc trước lúc thời gian kết thúc xét tuyển.

7.Cách thức nộp hồ sơ:

Cách 1:Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Cách 2:Nộp trực tiếp tại trường.

NƠI NHẬN

Phòng support Tuyển sinh và chăm lo người học, ngôi trường Đại học tập Bình Dương

504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.