Bài toán kiểm tra một trong những có bắt buộc là số yếu tắc không là một trong những bài toán rất là cơ phiên bản khi bạn học bất kì một ngôn từ lập trình nào, trong bài viết này mình share với các bạn thuật toán kiểm tra số thành phần trong pascal đơn giản và dễ hiểu nhất, nó không phải là thuật toán buổi tối ưu nhưng dễ hiểu và cân xứng với đối tượng người sử dụng học sinh THCS

Nội dung vấn đề kiểm tra số yếu tắc trong pascal

Viết lịch trình kiểm tra một vài n (n Dữ liệu vào file: nguyento.inpDữ liệu ra file: nguyento.outChứa số nYes (No)

Ý tưởng của thuật toán: đánh giá đúng như có mang số nguyên tố, ta chỉ cần xem số đó có to hơn 1 không và có bao nhiêu ước, trường hợp chỉ có hai ước thì là số yếu tắc còn ngược lại thì không phải.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal in ra các số nguyên tố

Sau đây là chương trình viết bằng không lấy phí pascal

program kiem_tra_nguyen_to;var m:longint;f:text;------ chuong trinh nhỏ kiem tra so nguyen lớn ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if nHầu hết phần đa chương trình cơ mà mình viết đều áp dụng chương trình con, theo mình đề nghị tập cho học sinh thói quen bởi thế ngay trường đoản cú những bài bác tập đầu tiên.

Bạn cũng hoàn toàn có thể tham khảo chương trình khám nghiệm số nhân tố trong Scratch

Sau khi học sinh nắm được thuật toán kiểm soát số yếu tắc ta có thể phát triển thêm một số trong những bài toán liên quan như sau:

Một số việc về số nguyên tố

Bài 1.1. Viết lịch trình nhập vào một số n, xuất ra phần đa số nguyên tố nhỏ tuổi hơn hoặc bởi n và tổng của toàn bộ những số yếu tố đó.

Xem thêm: Di Hoa Cung Cửu Âm Chân Kinh, Di Hoa Cung Được Yêu Thích Không Chỉ Vì

Dữ liệu vào file: Sum_nt.inpDữ liệu ra file: Sum_nt.out
Chứa số n– mẫu 1: chứa các số nguyên tố

– dòng 2: chứa tổng các số nhân tố trên

Bài tập trên mình yêu cầu học viên sử dụng chương trình co để giải quyết và xử lý qua đó rèn luyện cho học sinh tư duy kế thừa


Ý tưởng của thuật toán:

Có một chương trình nhỏ kiểm tra số nguyên tốTa chỉ cần duyệt từ một đến n xem gồm số nào là số yếu tắc không để đếm và cùng dồn.

program Dem_nguyen_to;var m,k,s:longint;f:text;------ chuong trinh nhỏ kiem tra so nguyen to lớn ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if nBài 1.2. Viết lịch trình phân tích một số trong những tự nhiên n (n Dữ liệu vào file: pt_nt.inpDữ liệu ra file: pt_nt.outChứa số n

VD: 1001 dòng: cất kết quả

VD: 2.2.5.5Đối với việc này ta phân chia số kia (nếu chia hết) đến số nguyên tố (duyệt tự số nguyên tố bé dại đến lớn).

program phan_tich_nguyen_to;var m,k,j:longint;f:text;------ chuong trinh con kiem tra so nguyen lớn ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if n2) and (ngto(k)=false) bởi vì begin j:=2;while (k gian lận j 0) and (ngto(k)=false) and(jTrên đây là 3 bài lập trình Pascal về số nguyên tố, qua bài bác này chúng ta cần cầm vững

Thuật toán khám nghiệm số yếu tắc (nên viết chương trình con)Cách viết và hotline chương trình conCách nhập xuất dữ liệu từ tệp tin trong Pascal.

Xin chào và hẹn chạm mặt lại các bạn!