Một chu kì tim của người kéo dài 0,8 giây, trong các số đó tâm nhĩ co 0,1 giây dãn 0,7 giây, tâm thất teo 0,3 giây dãn nghỉ 0,5 giây. Tính chung thời hạn co của tim là 0,4 giây và thời gian dãn nghỉ là 0,4 giây.

→ thời hạn từng phòng tim nghỉ còn dài thêm hơn nữa khi tim hoạt động → Tim chuyển động suốt đời.

dhn.edu.vn


Bạn đang xem: Vì sao tim hoạt đông suốt đời mà không mỏi

\"*\"
Bình luận
Bài tiếp sau
\"*\"

\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"

\"*\"
\"*\"

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp dhn.edu.vn


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng dhn.edu.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

\"*\"
Hỏi bài
Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép dhn.edu.vn gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.