Excel cho dhn.edu.vn 365Excel đến dhn.edu.vn 365 giành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel năm nhâm thìn for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong những hàm thống kê, để đếm số lượng ô đáp ứng nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm số lần một thành phố nhất định xuất hiện thêm trong list khách hàng.Bạn sẽ xem: Tập hợp các chữ số của số 2010 là

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn mong mỏi tìm làm việc đâu?, bạn có nhu cầu tìm quý giá nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi hoàn toàn có thể chứa số, mảng, phạm vi mang tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Bạn đang xem: Tập hợp các chữ số của số 2010 là

Bạn đã xem: Tập hợp các chữ số của số 2010

Tìm hiểu bí quyết chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô như thế nào sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng một số trong những như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một từ bỏ như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chí duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng nhiều tiêu chí.

Ví dụ

Để dùng những ví dụ này trong Excel, hãy coppy dữ liệu vào bảng dưới rồi dán vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị vào A4) trong số ô tự A2 tới A5. Hiệu quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số táo bị cắn (giá trị vào A2) cùng cam (giá trị vào A3) trong số ô tự A2 cho tới A5. Tác dụng là 3. Công thức này sử dụng COUNTIF hai lần để xác minh nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với cùng 1 biểu thức. Chúng ta có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng 55 trong các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu với (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác cùng với () và cực hiếm trong B4 nhằm đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Kết quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vấn đề Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về cực hiếm sai so với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Băng Vệ Sinh Đúng Cách? Cách Để Sử Dụng Băng Vệ Sinh Đúng Cách

Không trả về tác dụng khi bạn mong mỏi đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo gồm ghi đối số criteria trong vệt ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp mặt lỗi #VALUE! lúc tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức có chứa hàm tham chiếu đến ô hoặc phạm vi vào một sổ làm việc đóng và các ô được xem toán. Để nhân kiệt này hoạt động, sổ thao tác khác đề nghị được mở.

Những giải pháp thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không phân minh chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói bí quyết khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng cam kết tự đại diện

Có thể dùng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) với dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp cùng với một ký kết tự đơn lẻ bất kỳ. Một dấu sao khớp với chuỗi ký kết tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm vết chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy nhập một lốt sóng (~) trước ký tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") vẫn tìm gần như trường hợp có "táo" với chữ cái cuối cùng hoàn toàn có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn ko chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm quý hiếm văn bản, hãy bảo đảm an toàn dữ liệu không chứa khoảng trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc sử dụng không thống nhất vệt trích dẫn thẳng và cong hoặc cam kết tự không in ra. Một trong những trường hợp này, COUNTIF có thể trả về cực hiếm không ước ao muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi bao gồm tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi tất cả têntrong bí quyết (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa trái ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể phía trong trang tính hiện nay tại, một trang tính khác trong cùng sổ thao tác làm việc hoặc từ bỏ sổ thao tác khác. Để tham chiếu xuất phát điểm từ một sổ thao tác khác, sổ làm việc thứ hai này cũng phải được mở.

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể nhờ chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel, kiếm tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng chiến thuật hoặc khuyến cáo tính năng hay đổi mới mới trên Excel User Voice.