Bản vẽ kỹ năng là phương tiện thông tin dùng vào các nghành nghề kĩ thuật cùng đã trớ thành “ngôn ngữ" chung dùng trong kĩ thuật. Vị vậy, nó đề xuất được xây dựng theo các quy tắc thống độc nhất vô nhị được quy định trong những tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật.

dhn.edu.vn


Bạn đang xem: Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

Xem thêm: Nhất Log Nhì Đa Tam Lượng Tứ Mũ, Công Thức Nguyên Hàm Từng Phần

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp dhn.edu.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng dhn.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép dhn.edu.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.