Phải kết hợp vạc triển kinh tế làng mạc hội với tăng cường củng cố quốc phòng bình yên vì cơ sở sau:

1. Cơ sở lý luận với thực tiễn

a. Cơ sở lý luận

Kinh tế quyết định QPAN:

- khiếp tế quyết định đến nguồn gốc ra đời và sức mạnh của quốc phòng an ninh.

Bạn đang xem: Tại sao phải kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh

- Bản chất của chế độ ghê tế làng mạc hội quyết định đến bản chất của quốc phòng an ninh.

- gớm tế quyết định đến việc cung cấp cơ sở vật chất kĩ thuật mang lại hoạt động quốc phòng an ninh.

- khiếp tế quyết định đến việc cung cấp số lượng, chất lượng, nguồn nhân lực mang lại quốc phòng an ninh, qua đó quyết định đến tổ chức kinh tế cho lực lượng vũ trang, quyết định đến đường lối chiến lược về quốc phòng an ninh cho quốc gia.

Tóm lại, kết hợp phát triển KTXH với tăng cường QPAN là một tất yếu khách quan, mỗi lĩnh vực hoạt động có nội dung, phương thức riêng biệt nhưng lại tất cả sự thống nhất ở mục đích chung, cái này là điều kiện tồn tại của mẫu kia cùng ngược lại. Tuy nhiên mỗi lĩnh vực hoạt động có nội dung, phương thức riêng phải việc kết hợp phải hợp lý cân đối, hài hòa.

QPAN tác động trở lại đối với kinh tế trên cả 2 góc độ tích cực cùng tiêu cực:

* Tích cực: QPAN vững mạnh sẽ tạo môi trường hòa bình, ổn định lâu dài và tạo điều kiện thuận lợi mang lại việc vạc triển KTXH. Hoạt động của QPAN gồm tác dụng kích thích mang lại sự vạc triển tởm tế cùng tạo ra được thị trường để tiêu thụ sản phẩm kinh tế.

* Tiêu cực: hoạt động của quốc phòng bình yên sẽ tiêu tốn đáng kể một phần nguồn nhân lực, vật lực tài chính của XH. Đặc biệt nếu chiến tranh xảy ra nó sẽ khiến hủy hoại lớn đến môi trường sinh thái và để lại nhiều hậu quả cho nền ghê tế phải giải quyết.

b. Cơ sở thực tiễn

Sự kết hợp của ông phụ thân ta:

*ông phụ thân ta luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng, để đề ra kế sách dựng nước với tư tưởng lấy dân có tác dụng gốc, dân giàu nước mạnh, đồng thời luôn luôn chăm lo xây dựng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để vừa phạt triển gớm tế, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ tổ quốc.

*trong xây dựng phát triển ghê tế đã sử dụng nhiều cơ chế như khai hoang, lập ấp ở những nơi xung yếu, phạt triển nghề thủ công, đồng thời chăm lo xây dựng mở có đường sá, đào sông ngòi kênh rạch, xây đắp đê điều, vừa phạt triển ghê tế vừa tạo ra thế trận đánh giặc cơ động lực lượng vào chiến tranh dân chúng bảo vệ tổ quốc.

Sự kết hợp của Đảng ta:

Thời kì phòng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1945-1954:

Đảng ta đã đề ra chủ trương vừa kháng chiến vừa kiến quốc,vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất,thực hành tiết kiệm,vừa phát triển khiếp tế ở địa phương,vừa chiến tranh dân chúng rộng khắp.

Trong chống chiến chống Mỹ 1954-1975:

Việc kết hợp vạc triển đã được Đảng ta chỉ đạo ở mọi miền với những nội dyng với biện pháp mê say hợp. ở Việt Bắc: Để bảo vệ chế độ xóm hội chủ nghĩa cùng xây dựng hậu phương lớn mang lại miền nam giới đánh giặc Đảng ta đã đề ra chủ trương:” vào xây dựng tởm tế phải thấu xuất nhiệm vụ quốc chống cũng như vào củng cố quốc chống phải sắp xếp mang lại ăn khớp với nội dung công cuộc đổi mới ghê tế”.

Miền nam, Đảng ta chỉ đạo quân và dân ta kết hợp chặt chẽ giữa đánh định, củng cố với mở rộng hậu phương, xây dựng căn cứ địa miền nam giới vững chắc là điều kiện cơ bản để cho cách mạng miền nam giới nước ta đi đến thắng lợi.

* Thời kì cả nước độc lập thống nhất thuộc đi lên xây dựng chủ nghĩa thôn hội (từ 1975 đến nay). Sự kết hợp được Đảng ta khẳng định là một nội dung quan liêu trọng vào đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đồng thời được triển khai trên đồ sộ lớn và toàn diện.

* cầm lại: nhờ chính sách nhất quán về thực hiện sự kết hợp bọn họ đã đẩy mạnh được mọi tiềm năng mang lại xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong thời bình, thuộc với phạt triển gớm tế là chăm lo củng cố tiềm lực quốc phòng, thế trận quốc phòng. Nhờ vậy lúc đất nước bị xâm lược họ đã huy động được sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù, gìn giữ với phát triển đất nước cho đến nay.

2. Nội dung kết hợp

Kết hợp trong xây dựng chiến lược phát triển tởm tế buôn bản hội:

Kết hợp vào việc phạt triển những vùng lãnh thổ gớm tế chủ yếu:

Kết hợp trong số ngành và những lĩnh vực kinh tế chủ yếu:

+Công nghiệp:kết hợp ngay lập tức từ khâu quy hoạch bố trí những đơn vị tởm tế của ngành, bố trí hợp lí cần đon đả đến vùng sâu, vùng xa, vùng khiếp tế nhát phát triển, thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

+ Tập trung đầu tư phân phát triển 1 số ngành công nghiệp có liên quan đến quốc chống để đáp ứng nhu cầu trang bị cơ giới đến nền ghê tế vừa sản xuất ra những sản phẩm kĩ thuật công nghệ cao phục vụ mang lại QPAN.

+Mở rộng tính liên doanh, liên kết giữa ngành công nghiệp, công nghiệp quốc chống nước ta với công nghiệp các nước tiên tiến bên trên thế giới, ưu tiên những ngành bao gồm tính lưỡng dụng cao.

+Xây dựng kế hoạch động viên công nghiệp quốc gia phục vụ cho thời chiến, thực hiện dự trữ chiến lược nguyên-nhiên-vật liệu quý hiếm mang đến sản xuất công nghiệp quốc phòng.

+Nông-lâm-ngư: cần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất rừng biển đảo với lực lượng lao động để phục vụ mang đến nhu cầu dân sinh xuất khẩu và có dự trữ đến quốc phòng an ninh.

+Kết hợp trong nông-lâm-ngư nghiệp phải gắn với giải quyết tốt các vấn đề của làng hội đồng thời đảm bảo giữ vững về bình an lương thực, bình yên nông thôn, góp phần tạo thế trận phòng thủ cùng thế trận lòng dân vững chắc.

+Gắn việc động viên đưa dân lên lập nghiệp ở những đảo với chú trọng đầu tư xd phạt triển các hợp tác xã, những đội tuyển đánh bắc xa bờ với xd lực lượng quân dân tự vệ biển đảo.

+Đẩy mạnh phân phát triển trồng rừng, gắn công tác làm việc định canh, định cư, xd cơ sở chủ yếu trị vững chắc, nhất là ở vùng biên giới.

Kết hợp vào giao thông-bưu điện-xây dựng cơ bản-KHCN giáo dục y tế:

* Đối với giao thông vận tải:

- phạt triển hệ thống giao thông vận tải vận tải đồng bộ ở những loại đường để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và mở rộng giao lưu với bên ngoài, chú trọng mở rộng nâng cấp những tuyến đường trục Bắc Nam. Đồng thời xd tuyến đường vành đai biên giới.

-Trong thiết kế xây dựng các tuyến vận tải chiến lược phải tính đến các phương tiện cơ động quân sự tất cả trọng tải và lưu lượng vận chuyển lớn liên tục.

-Các tuyến đường xuyên Á đi qua lãnh thổ Việt nam cần phải gồm kế hoạch xây dựng những khu vực chống thủ kiên cố, vững chắc.

* vào bưu thiết yếu viễn thông:

-Phải kết hợp chặc chẽ giữa ngành bưu điện của quốc gia với ngành tin tức của quân đội, công an để phạt triển hệ thống bình an quốc gia hiện đại.

-Có phương án thiết kế xây dựng cùng bảo vệ hệ thống tin tức liên lạc một cách vững chắc trong mọi tình huống.

Xem thêm: Cách Copy Công Thức Từ Sheet Này Sang Sheet Khác ? Cách Copy Công Thức Từ Sheet Này Sang Sheet Khác

-Các phương tiện thông tin liên lạc với điện tử cần phải được bảo đảm túng thiếu mật và gồm khả năng chống nhiễu cao.

-Khi hợp tác với nước quanh đó về xây dựng, download sắm các trang thiết bị tin tức điện tử phải lựa chon đối tác tin cậy cùng phải cảnh giác cao.

* trong xây dựng cơ bản:

-Khi xây dựng bất kì công trình xây dựng nào, ở đâu, bài bản nào cũng phải tính đến yếu tố tự bảo vệ và gồm thể chuyển hóa được cho cả quốc phòng an ninh.

-Khi xây dựng ở các thành phố đô thị phải gắn với khu vực vực chống thủ của địa phương và phải xây dựng được các công trình ngầm.

-Khi xây dựng ở các khu công nghiệp tập trung các nhà đồ vật lớn quan trọng phải tính đến yếu tố bảo vệ và di dời lúc cần thiết.

-Cần nghiên cứu sản xuất những vật liệu siêu bền nhẹ, bao gồm khả năng chống xuyên, chống mạnh, chống mặn để phục vụ xây dựng cho các công trình phòng thủ quốc phòng.

-Khi cấp phép đầu tư xây dựng cho các đối tác nước ngoài phải bao gồm sự tham gia ý kiến thẩm định của các cơ quan lại quân sự có thẩm quyền.

* vào KHCN giáo dục:

-Phải phối hợp chặc chẽ giữa các ngành khoa học công nghệ của bên nước với của quốc phòng an toàn để phục vụ đến sự nghiệp xây dựng với bảo vệ tổ quốc.

-Nghiên cứu, phát hành các cơ chế khuyến khích những tổ chức và cá thể có đề tài khoa học công nghệ mang tính ứng dụng cao. Đồng thời có chế độ đầu tư thỏa đáng cho cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

-Cần xem trọng giáo dục, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo tính năng cho đất nước để đáp ứng cho cả sự nghiệp xây dựng, vạc triển khiếp tế xóm hội và an toàn quốc phòng.

*Trong y tế:

-Xây dựng quy mô quân-dân-y kết hợp bên trên tất cả những địa bàn, đặc biệt là miền núi biên giới.

-Xây dựng kế hoạch động viên y tế dân sự đến quân sự khi gồm chiến tranh xảy ra.

-Phát huy phương châm của y tế dân sự trong chống chống, thăm khám chữa bệnh đến nhân dân cả thời bình và thời chiến.

Kết hợp vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc:

Kết hợp trong họat động công tác đối ngoại:

3. Tác động qua lại của ghê tế thị trường đối với quốc phòng, an ninh

Quá trình phạt triển nền KTTT định hướng XHCN tất cả tác động hai mặt đến việc củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh đất nước. Về tác động tích cực:

Thứ nhất, tiềm lực quốc phòng, an toàn của một quốc gia phụ thuộc rất lớn vào trình độ phân phát triển gớm tế của quốc gia đó. Gớm tế phân phát triển tạo nền tảng vật chất, kỹ thuật, công nghệ với nhân lực mang lại quốc phòng, an ninh. Khi gớm tế phân phát triển, nguồn vốn tích lũy, nguồn thu chi tiêu không ngừng được tăng lên chính là điều kiện để vạc triển đất nước về mọi mặt. Từ đó, góp phần củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Tởm tế phát triển gắn với đổi mới kỹ thuật, công nghệ là cơ sở để đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, sản xuất ra các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh. Gớm tế phát triển cũng là cơ sở để phạt triển nguồn nhân lực chất lượng cao tăng cường cho các lực lượng vũ trang.

Thứ hai, phạt triển KTTT góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từ đó củng cố với tăng cường tín nhiệm của dân chúng đối với Đảng, công ty nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường ổn định buôn bản hội và tiềm lực quốc phòng, an ninh. Lúc cuộc sống về mọi mặt của người dân được nâng cao, tiến bộ, công bằng, dân chủ được tăng cường thì người dân, những lực lượng làng mạc hội yên ổn tâm, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của nhà nước, vững quà trước sự lôi kéo, xúi bẩy, kích động của những thế lực thù địch. Cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, tất cả cơ hội phân phát triển toàn diện của nhân dân là nền tảng thiết yếu trị vững chắc để tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, KTTT phạt triển khơi thông các tiềm lực tởm tế, tác động đến việc tăng cường sức mạnh của lực lượng quân đội với công an cả về vật chất và tinh thần. Về vật chất, gớm tế phạt triển, đời sống của cán bộ, chiến sĩ vào lực lượng vũ trang và gia đình họ sẽ được cải thiện cùng nâng cao, là cơ sở để cải thiện năng lực thể chất với trí tuệ mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ vào lực lượng vũ trang. Về tinh thần, tởm tế vạc triển, đời sống của nhân dân, trong đó tất cả gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang được cải thiện, giúp cán bộ, chiến sĩ yên trọng tâm phục vụ quân đội, công an; đồng thời, tạo cơ hội để họ tập trung vào công tác làm việc huấn luyện, rèn luyện, học tập nâng cấp trình độ kỹ thuật, chiến thuật, đủ kiến thức cùng kỹ năng làm chủ những phương tiện, vũ khí, khí tài hiện đại, nâng cao sự sẵn sàng, khả năng chiến đấu với chiến thắng.

Thứ tư, KTTT gắn với việc mở cửa, hội nhập quốc tế thúc đẩy sự vạc triển kinh tế vào nước trải qua phát huy những lợi thế, tạo tiền đề vật chất mang đến tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Đồng thời, mở cửa, hội nhập quốc tế tạo sự hiểu biết, sự gắn kết với ràng buộc lẫn nhau về lợi ích tởm tế, đầu tư, thương mại, hạn chế nguy cơ chiến tranh. Mặt cạnh đó, xu hướng hội nhập quốc tế đặt ra khả năng với yêu cầu khả quan liên kết những quốc gia trong số thể chế khu vực vực và toàn cầu. Chủ động hội nhập quốc tế theo yêu cầu phát triển của KTTT, sự tham gia tất cả trách nhiệm vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, bên cạnh mở rộng quan liêu hệ gớm tế với ngoại giao song phương, còn góp phần củng cố thế cùng lực của đất nước trong xây dựng cùng bảo vệ Tổ quốc.

Sự phạt triển KTTT cũng bao gồm những tác động tiêu cực đến tiềm lực quốc phòng, an ninh đất nước, cụ thể:

Một là, vạc triển KTTT dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng làng hội. Đây là một tất yếu do bao gồm sự hoạt động với phát huy tác dụng của những quy luật kinh tế khách quan. Sự phân hóa giàu nghèo làm phát sinh những biểu hiện tiêu cực, bất mãn - cơ hội, điều kiện để những thế lực thù địch, tội phạm bao gồm thể lợi dụng để dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động người dân tạo tình huống phức tạp về an ninh, trật tự làng hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho ảnh hưởng xấu tới việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Hai là, phạt triển KTTT tác động đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Ghê tế thị trường tạo điều kiện mang lại mọi cá thể trong xã hội có tác dụng giàu hợp pháp và đang bao gồm nhiều người, bằng tài năng, sức lực và nguồn lực của mình trở đề xuất giàu có. Nhưng cũng có không ít cá nhân làm giàu bất bao gồm và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác làm việc có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, tất cả nhiều tài sản bất hợp pháp. Điều này tác động đến nhận thức bao gồm trị, tư tưởng, tình cảm, trung khu lý, đạo đức của mỗi nhỏ người trong đó bao gồm cán bộ, chiến sĩ những lực lượng vũ trang, đặc biệt là đối với những người bao gồm hoàn cảnh gia đình cực nhọc khăn.

4. Thực trạng kết hợp phạt triển khiếp tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh - Từ góc độ quản lý công ty nước

*

Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại Tân Cảng sài Gòn, thuộc Tổng công ty Tân Cảng tp sài thành (Quân chủng Hải quân) - doanh nghiệp quốc phòng đón đầu đi đầu trong sản xuất, vạc triển hiệu quả tởm tế biển cùng logistics

Từ yêu cầu kết hợp phân phát triển ghê tế với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, thời gian qua, công tác làm việc quản lý đơn vị nước đạt được những kết quả tương đối toàn diện.

Trongxây dựng thể chế, công ty nước đã ban hành hệ thống thể chế vạc triển KTTT, tạo hành lang pháp luật thuận lợi để giải phóng năng lực sản xuất trong thôn hội, khai quật tiềm năng đất nước đi đôi với đắm đuối vốn, công nghệ với kinh nghiệm quản lý từ mặt ngoài, giúp nền khiếp tế tất cả những chuyển biến hết sức to lớn lớn. Tăng trưởng GDP vừa phải hằng năm của nước ta giai đoạn năm nhâm thìn - 2019 đạt trên dưới 7%, mức cao trên thế giới. Hệ thống kết cấu hạ tầng tởm tế - làng hội ko ngừng được vạc triển. Đây là những điều kiện thuận lợi để Đảng, bên nước đầu tư toàn diện đến lực lượng vũ trang nhân dân, vào đó Quân đội nhân dân cùng Công an dân chúng là lực lượng nòng cốt, từ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đến nhỏ người nhằm củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bình an của đất nước.

Bộ máyquản lý đơn vị nước về ghê tế - thôn hội vàbộ trang bị quản lý công ty nước về quốc phòng, an ninhở Trung ương với địa phương được kiện toàn với những nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm đối với công tác làm việc quốc phòng, an toàn theo quy định của Luật Quốc phòng với Luật bình yên quốc gia, vào đó, xác định rõ nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện những quy hoạch, kế hoạch của bên nước về quốc chống trong thời bình và thời chiến theo nhiệm vụ được giao; thực hiện việc kết hợp chặt chẽ quốc chống với tởm tế, gớm tế với quốc phòng trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch của bộ, ngành, lĩnh vực được giao phụ trách; bảo vệ bình yên trong các lĩnh vực gớm tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích không giống của quốc gia; bảo vệ túng thiếu mật bên nước và các mục tiêu quan tiền trọng về bình an quốc gia.

Cácchiến lược, quy hoạch, kế hoạchtrung và dài hạn đầu tư phân phát triển khiếp tế - làng hội luôn luôn được nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện trong mối quan liêu hệ với chiến lược quốc phòng, an ninh. Đây là bước tiến quan liêu trọng, thể chế hóa một cách đồng bộ các quan điểm của Đảng, nhất là những tư duy, quan liêu điểm mới về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc bằng các văn bản quy phạm pháp luật - cơ sở pháp luật quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình trạng mới, góp phần cải thiện hiệu lực, hiệu quả quản lý bên nước vào lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đồng thời, cũng là căn cứ để chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng với địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ vạc triển tởm tế - buôn bản hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Trong trả thiện các chính sáchphân phối thu nhập, lĩnh vực văn hóa - thôn hội, nhà nước chủ động giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng thôn hội. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của dân chúng được cải thiện; hạn chế một phần sự phân hóa giàu nghèo cũng như khoảng phương pháp về mức sống cùng cơ hội phân phát triển giữa những vùng, miền, các dân tộc, giữa nông thôn và thành thị. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ vào lực lượng vũ trang với gia đình họ được đặc biệt thân thương để cán bộ, chiến sĩ yên tâm phục vụ cùng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Cơ chế, chính sách phát triển khoa học - công nghệ với môi trường không chỉ nhằm nâng cấp trình độ công nghệ, cải thiện năng suất lao động hơn nữa ưu tiên cho những mục tiêu hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng quân đội cùng công an, đặc biệt là trình độ chống vệ quốc gia trước những nguy cơ an toàn truyền thống cùng phi truyền thống (chiến tranh mạng, vũ khí sinh học, hóa học, ô nhiễm môi trường...).

Trong triển khai cácchính sách hội nhập quốc tế, Đảng cùng Nhà nước chủ động đưa nền KTTT nhưng Việt nam giới xây dựng trở thành một bộ phận hữu cơ của nền KTTT thế giới, “kế thừa tất cả chọn lọc những thành tựu phạt triển tởm tế thị trường của nhân loại”, “hệ thống pháp luật, cơ chế, cơ chế và những yếu tố thị trường, những loại thị trường đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với những nền tởm tế trên thế giới”(1), tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực phổ biến của thế giới để phân phát triển. Các chính sách hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường để,một mặt, phát triển cấp tốc và bền vững ghê tế của đất nước;mặt khác, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường gắn bó lợi ích gớm tế, quan lại hệ ngoại giao hữu nghị giữa nước ta với những nước bên trên thế giới, góp phần sinh ra trật tự thế giới mới theo xu hướng bảo đảm an ninh, tự do chung đến phát triển, bình đẳng trong quan liêu hệ quốc tế. Đồng thời, bên trên cơ sở quan liêu hệ hợp tác về đầu tư và thương mại, có chính sách lựa chọn các đối tác hợp tác về quốc phòng, an toàn để tăng cường vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ quốc phòng, bình yên hiện đại và đào tạo nhân lực, phục vụ hiện đại hóa những lực lượng vũ trang.

Sự kết hợp vạc triển ghê tế với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong chiến lược vạc triển khiếp tế được thể hiện tức thì trong việc hoạch định mục tiêu phân phát triển quốc gia, trong huy động nguồn lực, vào lựa chọn với thực hiện những giải pháp chiến lược. Tuy nhiên, một số cơ chế vẫn chưa xác định cụ thể những giải pháp để tổ chức thực hiện. Vì vậy, một số quy hoạch, kế hoạch, dự án khiếp tế, một số khu kinh tế, khu công nghiệp được bố trí ở những địa bàn không bảo đảm yêu cầu của chiến lược quốc phòng, an ninh. Mặt khác, khi xây dựng những quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế, những cơ quan lại ở Trung ương với địa phương dành riêng sự vồ cập chủ yếu đến phương diện lợi ích khiếp tế, chưa lưu ý đầy đủ tác động của những dự án đó đến vấn đề bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công tác phối hợp giữa những bộ, ngành vào việc xây dựng thể chế, thiết yếu sách, các quy hoạch, kế hoạch vạc triển gớm tế - xã hội, ngành, lĩnh vực gắn với quốc phòng, an toàn chưa chặt chẽ. Cơ quan quản lý công ty nước ở nhiều địa phương chỉ tập trung nỗ lực để khiếp tế địa phương tăng trưởng, tăng nguồn thu mà chưa thật sự chú trọng đến vấn đề quốc phòng, an ninh.