Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 10

Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 10

Bài 3 trang 59 SGK Sinh học tập 10

Bài 4 trang 59 SGK Sinh học 10

Câu 1 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học 10

Câu 2 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học 10

Câu 3 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 4 trang 59 Sách giáo khoa Sinh học 10

Sơ đồ sau đây mô tả các con đường đưa hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch men chỉ sự khắc chế ngược. Nếu hóa học G và hóa học F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào đã tăng một phương pháp bất thường?

Tại sao cơ thể người rất có thể tiêu hóa được tinh bột tuy vậy lại ko tiêu hóa được xenlulôzơ?

Tất tần tật về enzim và vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa vật dụng chất

Trả lời câu hỏi Sinh 10 bài xích 14 trang 57

Trả lời thắc mắc Sinh 10 bài 14 trang 59


*