Ngân hàng thương mại quản lý rất nhiều tài khoản liên quan ko chỉ của chúng ta cá nhân, doanh nghiệp nhưng mà còn của các tổ chức tài bao gồm khác. Một doanh nghiệp đặc trưng như vậy, những loại tài khoản cũng nhiều.

Xem thêm: Top 4 Ứng Dụng Ghép Nhạc Vào Ảnh Tốt Nhất Trên Android, Ios, Biên Tập Video Âm Nhạc & Ghép 4+

Vì vậy, ngày hôm nay, dhn.edu.vn xin chia sẻ bài học những thuật ngữ ngân hàng thương mại về tài khoản bằng giờ đồng hồ Anh. Mời các bạn cùng tra cứu hiểu!

Bộ thuật ngữ tiếng Anh ngân hàng thương mại dịch vụ về những loại tài khoản bằng giờ Anh

A

Above/ over (prep): cao hơn

Accept (v): chấp nhận

Acceptance (n): sự chấp nhận

Acceptable (adj): hoàn toàn có thể chấp nhận

Account (n): tài khoản

Account charge/ fee: giá tiền tài khoản

Account holder/ owner: chủ tài khoản

Account number: số tài khoản

Account statement: bảng sao kê tài khoản

Advantage (n): ưu điểm

Advice (n): lời khuyên, sự tứ vấn

Advise (v): khuyên, tư vấn

Allow somebody to vì something (v): cho phép ai có tác dụng gì

Amount = sum (n): lượng tiền, số tiền

Applicant (n): tín đồ xin mở tài khoản

Apply for (v): nộp 1-1 xin

Application (n): vấn đề nộp đơn

Approve = agree to lớn (v): thông qua, đồng ý

Arrange (v): thu xếp

Arrangement (n): sự thu xếp

B

Background information: thông tin cơ bản

Bank account: tài khoản ngân hàng

Bank of England: bank trung ương Anh

Banking service: thương mại & dịch vụ ngân hàng

Base rate: lãi vay cơ bản

Be likely khổng lồ do: có khả năng làm

Be satisfied with: ưa chuộng với

Bill (n): hóa đơn

Branch (n): bỏ ra nhánh

Business / corporate account: thông tin tài khoản doanh nghiệp

C

Cash (n): chi phí mặt

Certain (adj): độc nhất định

Cheque (n): séc

Cheque book (n): sổ séc

Collect (v): thu, nhận

Complicated (adj): phức tạp

Computer programmer (n): xây dựng viên thứ tính

Convenience (n): sự thuận tiện

Convenient (adj): thuận tiện

Current tài khoản = checking account: tài khoản vãng lai

D

Day-to-day: hàng ngày

Define (v): định nghĩa

Definition (n): định nghĩa

Demand – deposit tài khoản (n): thông tin tài khoản tiền gửi không kỳ hạn

Deposit account: thông tin tài khoản tiền gửi

Disadvantage: nhược điểm

E

Earn interest: tìm lãi, tìm lời

Embarrass (v): lo lắng, bối rối

Enable sombodyto vì chưng something (v): mang đến ai tài năng làm gì

Eurocheque (n): séc châu Âu

F

Facility (n): tiện thể ích

Facilitate (v): trở nên đối chọi giản

Finance (n): tài chính, tài trợ

Financial (adj): ở trong về tài chính

First of all: trước hết, trước tiên là

Firstly/ secondly/ thirdly (adv): thứ nhất/ sản phẩm công nghệ hai/ sản phẩm ba

Fix (v): ấn định

Foreign currency: nước ngoài tệ

Form (kind) of investment: hình thức đầu tư

Form (n): đơn

Future (n): tương lai

G

Generally (adv) = in general: nói chung, nhìn chung

Giro credit slip: phiếu ghi có Giro

Grant (n, v): tiền trợ cung cấp học, cấp, phát

Great (adj): cao, to, lớn

H

Handle (v): giao dịch

I

In credit: dư có

In fact: vào thực tế, bên trên thực tế

In return: nhằm đổi lại

Inherit (v): thừa kế

Inheritance (n): sự thừa kế

Interest (n): lãi

Interest rate (n): lãi suất

It is possible to vì chưng something: hoàn toàn có thể làm, có công dụng làm

J

Joint account: tài khoản chung

L

Leave collegue: xuất sắc nghiệp

Living expenses: ngân sách chi tiêu cuộc sống

Loan (n, v): khoản vay, mang đến vay

Lose some interest: trừ lãi suất

M

Mattress (n): đệm

Maximum (n): về tối đa

Minimum (n): tối thiểu

N

Normal cheque : séc thường

Normal rate = base rate: lãi suất vay thông thường

O

Occupation (n): nghề nghiệp

Opposite (prep): đối lập, đối diện

Organize (v): tổ chức, thu xếp

Organization (n): tổ chức

Overdraw (v): rút quá

Overdraft (n): sự rút quá, thấu chi

P

Passbook (n): sổ ngày tiết kiệm

Pay (v): trả, thanh toán

Pay in (v): nhờ cất hộ tiền

Paying-in-book: sổ nhờ cất hộ tiền

Permission (n): sự cho phép

Permit (v): mang đến phép

Personal account: tài khoản cá nhân

Petrol station: trạm chào bán xăng

Place of work: chỗ làm việc

Popular (adj): thông dụng, phổ biến

Positive point: điểm bên trên 0, điểm dương, điểm tốt, ưu điểm

Prior notice: giấy thông tin trước

Probably (adv): tất cả lẽ

Provide (v): cung cấp

Provision (n): dự phòng, sự cung cấp

Puzzle (n): đố chữ

R

Rate of interest = interest rate: lãi suất

Record (n): bản ghi chép

Recordkeeping (n): sự ghi chép

Refer lớn (v): chũm thế, ám chỉ

Regularly (adv): một biện pháp thường xuyên

Require (v): yêu thương cầu, đòi hỏi

Requirement (n): sự yêu cầu

Return (n): lợi nhuận

Risk (n): rủi ro ro

Risky (adj): đen đủi ro

Run a business: gớm doanh, mở công ty kinh doanh

S

Save (v): máu kiệm

Saver (n): fan tiết kiệm

Savings account: tài khoản tiết kiệm

Security/ safety (n): sự an toàn

Secure/ safe (adj): an toàn

Shortage: thiếu, không dủ

Short term: ngắn hạn

Short of (adj): thiếu

Sole account: thông tin tài khoản riêng

Standing order: lệnh chi định kỳ

Subtract (v): trừ

T

That’s why: bởi vì vậy

There is no need lớn do: không bắt buộc phải

Time-deposit tài khoản (n): tài khoản tiền gửi kỳ hạn

To put it simply,…: đơn giản là …

Transfer (v): đưa tiền

Travel facilities: tiện ích đi du lịch

Travellers’ cheque: séc du lịch

W

Whereas (conj) = while: trong những khi đó

Whether = if (conj): liệu, nếu

Withdraw (v): rút tiền

Withdrawal slip: phiếu rút tiền

dhn.edu.vn hi vọng các thuật ngữ ngân hàng thương mại dịch vụ bằng tiếng Anh nhưng dhn.edu.vn reviews trên đây đang giúp bạn có thể tìm hiểu kỹ năng tiếng Anh chăm ngành cũng như cung cấp một công cuh giỏi hơn để gia công việc hiệu quả. Với nghành này, chúng ta hãy xem thêm các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài bao gồm ngân hàng nhé!


*
TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ COVID-19

Từ khi bùng phát vào thời điểm tháng 12/2019, Covid-19 giỏi đại dịch SARS-CoV-2...