Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Ở sinh thiết bị nhân thực, quá trình nào tiếp sau đây không xẩy ra trong nhân tế bào?

A. Nhân đôi nhiễm dung nhan thể.Bạn sẽ xem: Ở sinh đồ nhân thực quy trình nào dưới đây không xẩy ra trong nhân tế bào

B. Tổng vừa lòng chuỗi pôlipeptit.

Bạn đang xem: Ở sinh vật nhân thực quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào

C. Tổng hợp ARN.

D. Nhân song ADN


*

Quá trình dịch mã tổng thích hợp chuỗi polipeptit được ra mắt ở tế bào hóa học (ở sinh đồ gia dụng nhân thực).

Chọn B

Có bao nhiêu nhận xét không đúng?

(1) Ở sinh đồ nhân thực, một vài gen có khả năng tổng hợp được không ít loại chuỗi pôlipeptit.

(2) Ở sinh thiết bị nhân thực, quá trình nhân song ADN chỉ xẩy ra trong nhân.

(3) quy trình phiên mã của sinh thứ nhân thực xẩy ra ở cả trong nhân với tế bào chất.

(4) Ở sinh thiết bị nhân sơ, quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra gần như đồng thời,

(5) quá trình cắt ôxôn cùng nối intron để tạo nên mARN cứng cáp ở sinh đồ dùng nhân thực ra mắt ở trong nhân tế bào.

(6) những chuỗi pôlipeptit hoàn toàn có thể được tổng hợp xuất phát điểm từ một phân tử mARN trưởng thành và cứng cáp duy nhất.

(7) Một chuỗi pôlipeptit hoàn toàn có thể được tổng hợp bởi nhiều ribôxôm.

(8) Chiều dài mARN sơ khai tương xứng đúng bởi chiều lâu năm gen mã hoá tương ứng.

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Lớp 12 Sinh học 1 0

Có bao nhiêu quá trình xảy ra trong nhân tế bào của sinh đồ dùng nhân thực?

(1) Phiên mã.

(2) Dịch mã.

(3) Nhân song ADN.

(4) Nhiễm sắc thể nhân đôi

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Lớp 12 Sinh học tập 1 0

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN nghỉ ngơi tế bào nhân thực, xét những phát biểu làm sao sau đây:

I. Enzim ADN pôlimeraza không tham gia dỡ xoắn phân tử ADN

II. Enzim nối ligaza chỉ ảnh hưởng tác động lên 1 trong các hai mạch đơn mới được tổng hợp từ là một phân tử ADN mẹ.

III. Sự nhân song ADN xảy ra ở những điểm trong mỗi phân tử ADN tạo thành nhiều đơn vị nhân đôi.

IV. Diễn ra ở pha S của chu kì tế bào.

có bao nhiêu tuyên bố đúng?

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2

Lớp 12 Sinh học tập 1 0

Khi nói về quy trình nhân song ADN sinh sống tế bào nhân thực, xét những phát biểu nào sau đây:

I. Enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo dỡ xoắn phân tử ADN

II. Enzim nối ligaza chỉ ảnh hưởng lên một trong những hai mạch đơn mới được tổng hợp từ là 1 phân tử ADN mẹ.

III. Sự nhân đôi ADN xẩy ra ở những điểm trong những phân tử ADN tạo thành nhiều đơn vị chức năng nhân đôi.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.

B. 3.

Xem thêm: Tag: Chuyện Lạ Việt Nam Và Thế Giới, Chuyện Lạ Có Thật, Chuyện Lạ Việt Nam Và Thế Giới, Chuyện Lạ Có Thật

C. 4.

D. 2.

Lớp 12 Sinh học tập 1 0

Khi nói về quá trình nhân song ADN ngơi nghỉ tể bào nhân thực, xét các phát biểu làm sao sau đây:

I. Enzim ADN pôlimeraza không tham gia toá xoắn phân tử ADN

II. Enzim nối ligaza chi ảnh hưởng tác động lên một trong những hai mạch đon new được tổng hợp từ là 1 phân tử ADN mẹ.

III. Sự nhân đôi ADN xẩy ra ở những điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị chức năng nhân đôi.

IV. Diễn ra ở pha C của chu kì tế bào.

tất cả bao nhiêu tuyên bố đúng?

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Lớp 12 Sinh học tập 1 0

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN làm việc tể bào nhân thực, xét những phát biểu làm sao sau đây:

I. Enzim ADN pôlimeraza ko tham gia dỡ xoắn phân tử ADN

II. Enzim nối ligaza chi ảnh hưởng lên 1 trong các hai mạch đon mới được tổng hợp từ là 1 phân tử ADN mẹ.

III. Sự nhân song ADN xảy ra ở các điểm trong những phân tử ADN tạo nên nhiều đơn vị chức năng nhân đôi.

IV. Diễn ra ở trộn C của chu kì tế bào.

Có từng nào phát biểu đúng?

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Lớp 12 Sinh học 1 0

Trong những phát biểu sau, gồm bao nhiêu phát biểu đúng về quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) sinh sống tế bào nhân thực?

I. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động ảnh hưởng lên một trong những hai mạch đơn mới được tổng hợp từ 1 phân tử ADN mẹ.

II. Trong một chu kì tế bào, ADN vào nhân hay nhân đôi những lần.

III. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia tháo xoắn cùng làm tách 2 mạch của phân tử và tổng đúng theo mạch new theo nguyên tắc bổ sung cập nhật với mạch khuôn của ADN.

IV. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị chức năng nhân đôi (đơn vị tái bản).

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Lớp 12 Sinh học 1 0

Trong các phát biểu sau, gồm bao nhiêu phát biểu đúng về quy trình nhân đôi ADN (tái phiên bản ADN) sống tế bào nhân thực?

I. Trong quy trình nhân song ADN, enzim nối ligaza chỉ ảnh hưởng tác động lên 1 trong những hai mạch solo mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ.

II. Vào một chu kì tế bào, ADN trong nhân thường nhân đôi các lần.

III. Trong quy trình nhân song ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia túa xoắn với làm bóc 2 mạch của phân tử với tổng hợp mạch new theo nguyên tắc bổ sung cập nhật với mạch khuôn của ADN.

IV. Sự nhân song ADN xảy ra ở các điểm trong những phân tử ADN tạo thành nhiều đơn vị chức năng nhân song (đơn vị tái bản).

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lớp 12 Sinh học 1 0

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về quá trình nhân đôi ADN (tái bạn dạng ADN) sinh hoạt tế bào nhân thực?

I. Trong quá trình nhân song ADN, enzim nối ligaza chỉ ảnh hưởng lên 1 trong hai mạch solo mới được tổng hợp xuất phát từ 1 phân tử ADN mẹ.

II. Trong một chu kì tế bào, ADN trong nhân hay nhân đôi những lần.

III. Trong quy trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza tham gia dỡ xoắn cùng làm tách 2 mạch của phân tử cùng tổng phù hợp mạch bắt đầu theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN.

IV. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở những điểm trong những phân tử ADN tạo nên nhiều đơn vị nhân đôi (đơn vị tái bản).

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lớp 12 Sinh học tập 1 0

Khi nói về cơ chế di truyền diễn ra trong nhân sinh hoạt sinh đồ nhân thực, vào điều kiện không có đột biến hóa xảy ra, có những phát biểu sau:

(1) Sự nhân đôi ADN xẩy ra ở nhiều điểm trong những phân tử ADN tạo nên nhiều đơn vị tái bản.

(2) Enzym ARN polimeaza chỉ tác động ảnh hưởng lên mạch mới được tổng hợp thường xuyên

(3) Trong quá trình nhân đôi ADN, sự kết cặp giữa các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung cập nhật diễn ra ở toàn bộ các nuclêôtit trên từng mạch đơn.

(4) Đoạn mồi khi tổng thích hợp mạch ADN mới bản chất là ARN

(5) Trong quy trình nhân song ADN, trên mỗi đơn vị tái bản, enzim ligaza chỉ tác động vào trong 1 mạch bắt đầu được tổng hợp.

Trong các phát biểu trên, bao gồm bao nhiêu tuyên bố KHÔNG đúng?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Lớp 12 Sinh học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

chuyên mục: trò chơi Tiếng Việt