Nguyên tử của nhân tố X tất cả tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X bao gồm số hạt không mang điện nhiều hơn thế số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là


Bạn đang xem: Nguyên tử x có tổng số hạt là 52

Phương pháp giải

+) tổng số hạt = p + n + e => 1 phương trình

+) số hạt với điện trong hạt nhân = p; số hạt không với điện = n => 1 phương trình

Giải hệ phương trình => p, e, n


Lời giải của GV dhn.edu.vn

Ta có: Tổng số phân tử của nguyên tử là 52 => p +n + e =52

Mà p = n = Z

=> 2Z + n = 52 (1)

Số n nhiều hơn thế số p là 1 trong hạt => n - Z = 1 (2)

Từ (1) cùng (2) ta tất cả hệ:

(left{ eginarrayl2Zm + m nm = m 52\nm - m Zm = m 1m endarray ight.) => (left{ eginarraylmZ = m 17\mn = m 18 endarray ight.)

=> cấu hình electron của X:(m3s^23p^5)

=> X ở trong chu kì 3, team VIIA

Đáp án buộc phải chọn là: b


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Các yếu tố từ Li đến F, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân thì


Trong một nhóm A, trừ đội VIIIA, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử thì


Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo đồ vật tự tăng đột biến từ trái sang


Anion $X^ - $ cùng cation Y2+ phần lớn có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học là:


Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nhân tố X thuộc


Nguyên tử của thành phần X có tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X bao gồm số hạt không sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số hạt sở hữu điện là 1. địa điểm (chu kỳ, nhóm) của X vào bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học là


Các sắt kẽm kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p6 3s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Dãy gồm các kim nhiều loại xếp theo chiều tăng dần tính khử tự trái sang cần là:


Nguyên tử của thành phần X gồm electron ở mức năng lượng tối đa là 3p. Nguyên tử của yếu tố Y cũng có electron nghỉ ngơi mức tích điện 3p và bao gồm một electron ở phần ngoài cùng. Nguyên tử X cùng Y có số electron hơn kém nhau là 2. Thành phần X, Y thứu tự là


Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) với R (Z = 19). Độ âm điện của những nguyên tố tăng nhiều theo vật dụng tự


Xem thêm: Đọc Truyện Đồ Khốn Tôi Không Phải Vợ Anh Full, Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh

Cho những nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), mê mẩn (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm những nguyên tố được sắp xếp theo chiều sút dần nửa đường kính nguyên tử từ bỏ trái sang bắt buộc là:


Dãy các nguyên tố bố trí theo chiều tăng đột biến tính phi kim từ bỏ trái sang đề xuất là:


X cùng Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai team A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số phân tử proton trong nguyên tử X và Y là 33. Thừa nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?


Hai nguyên tố X cùng Y cùng một chu kì vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, X thuộc đội IIA, Y thuộc team IIIA (ZX + ZY = 51). Tuyên bố nào sau đây đúng?


Phát biểu nào sau đó là sai?


Công thức phân tử của hợp hóa học khí tạo vày nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit nhưng mà R gồm hóa trị tối đa thì oxi chỉ chiếm 74,07% về khối lượng. Nhân tố R là:


Nguyên tử của thành phần X có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp hóa học khí của yếu tắc X với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm cân nặng của yếu tắc X vào oxit cao nhất là


Phần trăm cân nặng của thành phần R vào hợp chất khí với hiđro và trong oxit tối đa tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phạt biểu làm sao sau đó là đúng?


Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, bao gồm công thức oxit cao nhất là YO3. Thành phần Y chế tác với sắt kẽm kim loại M thích hợp chất tất cả công thức MY, trong số đó M chiếm phần 63,64% về khối lượng. Kim loại M là


Trong các hidroxit dưới đây, hidroxit nào tất cả tính lưỡng tính?


Cấu hình electron làm sao sau đó là của nguyên tố thuộc team VIIA?


*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.