Làng nghệ thuật sài gòn trước năm 1975 tất cả 4 đàn bà nghệ sĩ được công chúng và báo giới xưng tụng là “tứ đại mỹ nhân”, đó là Kiều Chinh, Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng và Kim Cương. Họ không những là phần đông giai nhân hay sắc, mà còn là những kỹ năng xuất bọn chúng trong sân vườn hoa nghệ thuật phong phú ở miền nam bộ xưa.

Hãy cùng xem lại gần như hình ảnh xưa của 4 người đẹp này do cửa hàng chúng tôi sưu khoảng được.

KIỀU CHINH

\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
\"*\"
Thẩm Thúy Hằng và Thanh Nga chụp thuộc quái kiệt trằn Văn Trạch

Đông Kha – dhn.edu.vn (sưu tầm với biên soạn)