2000 - 2017: chủ tịch HĐQT kiêm tgđ Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.Bạn đang xem: công ty Cp Tập Đoàn thi công Hòa Bình

2017 - nay: chủ tịch HĐQT kiêm tgđ Công ty CP tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

Bạn đang xem: Công ty xây dựng hòa bình tuyển dụng 2016

Hiện kiêm nhiệm các chức vụ:

- chủ tịch Hiệp hội xây dựng và vật tư Xây dựng tp hcm (SACA) 

- Phó chủ tịch Thường trực hiệp hội Nhà thầu Xây dựng vn (VACC);

- Phó chủ tịch Hiệp hội văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam;

- Phó chủ tịch Hiệp hội bđs Thành phố hồ nước Chí Minh.

Ông ĐẶNG DOÃN KIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Ông ĐẶNG DOÃN KIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm: 1971. Quốc tịch Việt Nam.

Cao học tập Tài chính - Đại học New South Wales, Úc

Cử nhân tài chính - Đại học mặt hàng Hải Việt Nam.

Quá trình công tác:

2010 – 2015: tgđ Công ty làm chủ Aureos Capital Vietnam.

2014 – nay: người có quyền lực cao Đầu tư công ty CP vận tải Giao dìm Indo Tran TU.

2015 – nay: thành viên HĐQT doanh nghiệp CP vận tải đường bộ Đa phương thức Vietrantimex (VTX).

2017 – nay: member HĐQT độc lập Tập đoàn xây đắp Hòa Bình.

Chức vụ hiện đang sở hữu tại tổ chức triển khai khác:

Thành viên HĐQT công ty CP vận tải đường bộ Đa cách làm Vietrantimex (VTX).


*

Ông LÊ VIẾT HIẾU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông LÊ VIẾT HIẾU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1992. Quốc tịch Việt Nam.Cử nhân cai quản trị ghê doanh, chuyên ngành Tài thiết yếu Doanh nghiệp, trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ).

Quá trình công tác:

2014 – 2016: chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp, bank TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

12/2016 – 03/2018: Phó Giám đốc cải tiến và phát triển thị trường quốc tế Tập đoàn xây dừng Hòa Bình.

04/2018 – nay: Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn xây cất Hòa Bình.

Từ 05/2019: Phó tgđ đối ngoại khu vực miền Bắc tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình

Từ 04/2020: member HĐQT, Phó tổng giám đốc đối ngoại khoanh vùng miền Bắc tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình

Ông LÊ QUỐC DUY THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TGĐ

Ông LÊ QUỐC DUY THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TGĐ

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Đại học tập Washington

Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Maastricht (Hà Lan)

Quá trình công tác:

2007 – 2017: người có quyền lực cao Đầu tư, Phó tổng giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2010 – 2017: thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: member HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

2009 – nay: tgđ Công ty CP nhà Hòa Bình.

2014 – nay: chủ tịch Công ty CP nghệ thuật Jesco Hòa Bình.

2015 – nay: quản trị HĐQT doanh nghiệp CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát.

 

Ông PHƯƠNG CÔNG THẮNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Ông PHƯƠNG CÔNG THẮNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm: 1981. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư Viễn thông, Thạc sỹ công nghệ Thông tin (INSA de Lyon, Pháp).

Quá trình công tác:

2013 – 2016: quản trị HĐQT công ty Cổ phần technology Unisys Việt Nam.

2008 – nay: Phó tgđ Công ty cp Ô tô Xe vật dụng Hà Nội.

2017 – nay: thành viên HĐQT tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

Ông PHAN NGỌC THẠNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Ông PHAN NGỌC THẠNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Sinh năm 1969. Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân kế toán – Tài thiết yếu Trường Đại học tập Đà Nẵng

Quá trình công tác:

1992 – 2000: nhân viên Văn phòng sản xuất Hòa Bình.

2000 – 2006: kế toán tài chính trưởng công ty CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2007 – 2017: người đứng đầu Tài chính doanh nghiệp CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: giám đốc Tài chính công ty CP tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

2010 – 2017: thành viên HĐQT công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: thành viên HĐQT doanh nghiệp CP tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông ĐẶNG HỒNG ANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Ông ĐẶNG HỒNG ANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Sinh năm 1980. Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ gớm tế

Quá trình công tác:

Từ 2002 – 2004: Phó TGĐ doanh nghiệp Thành Thành Công.

Từ 2004 – 2005: TGĐ CTCP Địa ốc thành phố sài gòn Thương Tín Sacomreal.

Từ 2005 – 2008: quản trị HĐQT kiêm TGĐ CTCP Địa ốc tp sài thành Thương Tín Sacomreal.

Từ 2008 – 05/2011: chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc tp sài gòn Thương Tín Sacomreal.

Từ 05/2011 – 04/2012: quản trị HĐQT kiêm TGĐ CTCP Địa ốc sài gòn Thương Tín Sacomreal.

Từ 05/2012 – 04/2013: Phó quản trị Ngân hàng dịch vụ thương mại Cổ phần tp sài gòn Thương Tín Sacombank.

Chức vụ công tác làm việc hiện đang sở hữu tại tổ chức khác:

Ông PARK SEOK BAE THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PARK SEOK BAE THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sinh năm 1967. Quốc tịch Hàn Quốc

Trình độ siêng môn: Kỹ thuật điện tử

Quá trình công tác:

Từ 06/1996 – 01/1999: công ty LG Industrial Systems Co. Ltd, Overseas power Transmission & Distribution Sales Dept..

Từ 01/1999 – 06/2011: Giám đốc kinh doanh – công ty LS-Vina (Tiền thân là LG-VINA) Industrial Systems Co., Ltd trên Việt Nam.

Từ 06/2011 – 10/2013: doanh nghiệp LS Industrial Systems Co., Ltd, Overseas power nguồn Systems Sales Dept.

Từ 10/2013 – 01/2014: doanh nghiệp Thang thiết bị Hyundai Elevator Co., Ltd..

Từ 10/2014 đến nay: tgđ – công ty Thang vật dụng Hyundai thành công xuất sắc Việt Nam.

Chức vụ công tác hiện đang sở hữu tại tổ chức khác:

Tổng người có quyền lực cao - doanh nghiệp Thang thiết bị Hyundai thành công Việt Nam

bod

Ông ĐẶNG DOÃN KIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Ông ĐẶNG DOÃN KIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm: 1971. Quốc tịch Việt Nam.

Cao học Tài chính - Đại học tập New South Wales, Úc

Cử nhân tài chính - Đại học hàng Hải Việt Nam.

Quá trình công tác:

2010 – 2015: tổng giám đốc Công ty cai quản Aureos Capital Vietnam.

2014 – nay: người có quyền lực cao Đầu tư công ty CP vận tải đường bộ Giao dấn Indo Tran TU.

2015 – nay: member HĐQT doanh nghiệp CP vận tải đường bộ Đa cách tiến hành Vietrantimex (VTX).

2017 – nay: thành viên HĐQT chủ quyền Tập đoàn chế tạo Hòa Bình.

Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thành viên HĐQT doanh nghiệp CP vận tải Đa cách thức Vietrantimex (VTX).

Ông PHƯƠNG CÔNG THẮNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Ông PHƯƠNG CÔNG THẮNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm: 1981. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư Viễn thông, Thạc sỹ công nghệ Thông tin (INSA de Lyon, Pháp).

Quá trình công tác:

2013 – 2016: chủ tịch HĐQT doanh nghiệp Cổ phần technology Unisys Việt Nam.

2008 – nay: Phó tgđ Công ty cổ phần Ô sơn Xe vật dụng Hà Nội.

2017 – nay: thành viên HĐQT tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Bà PHẠM LÂM QUỲNH TRÂM THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Bà PHẠM LÂM QUỲNH TRÂM THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm 1983. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân chăm ngành kế toán tài chính - Đại học kinh tế TP.HCM.

Quá trình công tác:

2015 - 2016: nhân viên tài chính công ty CP xây dừng và marketing Địa Ốc Hoà Bình.

2016 - 2018: trưởng ban Kiểm toán - KSNB. Trưởng Ban kiểm soát và điều hành Tập Đoàn chế tạo Hoà Bình

2018 – nay: trưởng phòng ban Kiểm toán nội bộ, member Tiểu ban Kiểm Toán.

Ông HOÀNG quang đãng HUY GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Ông HOÀNG quang quẻ HUY GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân kế toán – kiểm toán Đại học tài chính TP.HCM.

Quá trình công tác:

2002 – 2004: Trợ lý Kiểm toán doanh nghiệp AFC (BDO) Việt Nam.

2004 – 2008: Trưởng nhóm truy thuế kiểm toán và tư vấn thanh toán Công ty Ernst & Young Việt Nam.

2008 – 2010: Phó chống Dịch vụ support Tài chính doanh nghiệp Deloitte Việt Nam.

2012 – 2015: chủ nhiệm truy thuế kiểm toán cấp cao doanh nghiệp Mazars Việt Nam.

2015 – 2018: Trưởng chống Tài thiết yếu và Kế toán doanh nghiệp Sigma Design việt nam (theo hợp đồng với SOAProjects Inc.).

2017 – 2018: Trưởng phòng Tài chính, công ty RSC Việt Nam.

Từ 11/2018 – nay: Giám đốc truy thuế kiểm toán nội bộ tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

bod

Ông LÊ VIẾT HIẾU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông LÊ VIẾT HIẾU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1992. Quốc tịch Việt Nam.Cử nhân quản trị tởm doanh, chuyên ngành Tài bao gồm Doanh nghiệp, trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ).

Quá trình công tác:

12/2016 – 03/2018: Phó Giám đốc cải cách và phát triển thị trường quốc tế Tập đoàn xây dừng Hòa Bình.

Xem thêm: Nhiệt Độ Trong Phòng Cho Trẻ Sơ Sinh, Nhiệt Độ Máy Lạnh Bao Nhiêu Là Phù Hợp Với Trẻ

04/2018 – nay: Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn thành lập Hòa Bình.

Từ 05/2019: Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Từ 04/2020: member HĐQT, Phó tgđ đối ngoại khu vực miền Bắc tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Ông TRƯƠNG quang NHẬT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông TRƯƠNG quang quẻ NHẬT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1973. Quốc tịch Việt Nam

Kỹ sư thiết kế Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Quá trình công tác:

1996 – 2006: lãnh đạo trưởng, người đứng đầu Dự án.

2007 – 2017: Phó tgđ Công ty CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2010 – 2017: Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

Từ 2020: Phó tgđ Công ty CP tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

 

Ông LÊ QUỐC DUY THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TGĐ

Ông LÊ QUỐC DUY THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TGĐ

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Đại học tập Washington

Thạc sĩ cai quản trị kinh doanh - Maastricht (Hà Lan)

Quá trình công tác:

2007 – 2017: người có quyền lực cao Đầu tư, Phó tgđ Công ty CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2010 – 2017: thành viên HĐQT, Phó tgđ Công ty CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: member HĐQT, Phó tgđ Công ty CP tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

2009 – nay: tgđ Công ty CP công ty Hòa Bình.

2014 – nay: quản trị Công ty CP nghệ thuật Jesco Hòa Bình.

2015 – nay: chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tứ Địa ốc Tiến Phát.

 

Ông NGUYỄN TẤN THỌ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN TẤN THỌ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1965. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư tạo ra Trường Đại học tập Bách khoa TP.HCM.

Quá trình công tác:

1989 – 1994: công tác làm việc tại công ty Xây lắp thương mại 2, bộ Thương mại.

1995 – 2009: Trợ lý Tổng Giám đốc, người có quyền lực cao dự án những công trình Hòa Bình.

2010 – nay: Phó Tổng Giám đốc tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

Ông DƯƠNG ĐÌNH THANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông DƯƠNG ĐÌNH THANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1956. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư cầu đường, cử nhân Kinh tế.

Quá trình công tác:

2007 – 2011: Giám đốc dự án công trình ODA Tổng công ty Đầu tư trở nên tân tiến Hạ tầng giao thông Cửu Long (Bộ giao thông Vận tải).

2012 – 2015: phó giám đốc Tư vấn thống trị Dự án Metro Line 2, TP.HCM.

2015 – nay: Phó Tổng Giám đốc, chủ tịch Văn phòng cai quản Dự án (PMO) tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam

Kỹ sư phát hành Trường Đại học tập Văn Lang

Thạc sĩ làm chủ Xây dựng Viện công nghệ Châu Á (AIT)

Quá trình công tác:

2007 – 2008: Kỹ sư Xây dựng công ty CP Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình.

2008 – 2014: chỉ huy trưởng doanh nghiệp CP Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình.

2014 – 2016: Giám đốc dự án công trình Công ty CP Xây dựng & KD Địa ốc Hòa Bình.

2016 – 04/2019: Giám đốc dự án công trình cấp cao tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

Từ 05/2019: Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

ÔNG ĐINH VĂN THANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HẠ TẦNG

ÔNG ĐINH VĂN THANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HẠ TẦNG

8/2020 - nay: Phó tgđ Hạ tầng tập đoàn lớn XD chủ quyền kiêm tổng giám đốc Công ty CP 479 Hòa Bình.

2019 – 8/2020: chủ tịch Hạ tầng tập đoàn lớn XD Hòa Bình. 

2016 – 2019: Ủy viên HĐQT, tgđ Tổng doanh nghiệp XDCT giao thông 1 (Cienco1).

2015 – 2016: quản trị HĐQT doanh nghiệp Cầu 12 (Cienco1).

2012 – 2015: Phó tgđ Công ty CP Licogi 13.

2009 – 2012: phó giám đốc Ban ĐHDA, trưởng ban QLDA khu nhà tại và dịch vụ dự án công trình Lọc hóa dầu Nghi tô Tổng công ty CP Xây gắn thêm dầu khí vn (PVN).

2007 – 2009: Trưởng phòng Dự án, người đứng đầu TT TVTK Tổng công ty CP công trình Đường sắt.

2002 – 2007: Đội phó, phó giám đốc xí nghiệp, Đội trưởng, Trưởng phòng KTTC doanh nghiệp Xây dựng cầu 75 (Cienco8).

1998 – 2002: chuyên môn viên công ty Cầu 14 (Cienco1).

bod

Ông LÊ VIẾT HƯNG CỐ VẤN CẤP CAO

Ông LÊ VIẾT HƯNG CỐ VẤN CẤP CAO

Sinh năm 1955. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân những thống kê nông nghiệp.

Quá trình công tác:1996 – 2010: member Ban tổng giám đốc Công ty CP thi công và marketing Địa ốc Hòa Bình.2010 - nay: gắng vấn cấp cao Ban Tổng giám đốc tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông PHẠM MINH CHÍ CỐ VẤN

Ông PHẠM MINH CHÍ CỐ VẤN

Sinh năm 1947. Quốc tịch Pháp

Kỹ sư Trường đất nước Cầu Đường tại Paris.

Tiến sĩ Toán học Đại học tập Paris VI.

Quá trình công tác:1983 - 1991: cố gắng vấn kỹ thuật Công ty xây cất xa lộ St Quentin en Yvelines, Pháp.1991 – 1997: Giám đốc kinh doanh Apave Lyonnaise, TP.HCM.1997 – 2003: người có quyền lực cao Kỹ thuật & kinh doanh Lyonnaise Vietnam, TP.HCM.

2003 – 2007: Giám đốc dự án cho một số dự án sống Việt Nam.2007 – 2017: cố kỉnh vấn doanh nghiệp CP sản xuất và marketing Địa ốc Hòa Bình

2017 – nay: gắng vấn công ty CP tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông DAVID MARTIN NGUYỄN CỐ VẤN

Ông DAVID MARTIN NGUYỄN CỐ VẤN

Sinh năm 1955. Quốc tịch Mỹ.

Quá trình công tác:

1979 - 2017: trong 38 năm thao tác làm việc trong nghành dầu khí, ông đã đảm nhiệm chức vụ cai quản cao cấp tại những công ty thương mại & dịch vụ dầu khí hàng đầu tại Mỹ, bao gồm: Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International, Smith International và có tương đối nhiều bằng sáng sủa chế, sáng tạo ứng dụng thăm dò khai quật dầu khí toàn cầu; năm 1992 được hiệp hội cộng đồng Dầu khí Quốc tế bình chọn là Kỹ sư xuất sắc. Tại Việt Nam, ông là người có quyền lực cao điều hành công ty Dịch vụ Dầu khí Weatherford International, Giám đốc công nghệ Tập đoàn Dầu khí Schlumberger (với 24 công ty thành viên).

2007 – 2008: chũm vấn của Bộ năng lượng Hoa Kỳ.

2017 – nay: cố gắng vấn cấp cho cao công ty CP tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

bod

Ông PHAN NGỌC THẠNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Ông PHAN NGỌC THẠNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Sinh năm 1969. Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân kế toán tài chính – Tài thiết yếu Trường Đại học tập Đà Nẵng

Quá trình công tác:

1992 – 2000: nhân viên cấp dưới Văn phòng kiến thiết Hòa Bình.

2000 – 2006: kế toán trưởng doanh nghiệp CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2007 – 2017: người đứng đầu Tài chính công ty CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: người có quyền lực cao Tài chính công ty CP tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2010 – 2017: thành viên HĐQT công ty CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: thành viên HĐQT doanh nghiệp CP tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - GIÁM ĐỐC DỰ ÁN CẤP CAO

Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - GIÁM ĐỐC DỰ ÁN CẤP CAO

Sinh năm 1980. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư Kỹ thuật tạo Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Quá trình công tác:

2006 – 2009: lãnh đạo phó dự án công trình Nhà ga thế giới Sân bay Tân tô Nhất, công trình xây dựng Văn chống Phú Mỹ Thuận, lãnh đạo trưởng công trình xây dựng Bệnh viện Phụ sản nhi quốc tế Hạnh Phúc (Bình Dương).

2009 – 2016: Giám đốc dự án nhiều công trình tại Bình Thuận, Kiên Giang, An Giang, tp.hồ chí minh và Phú Quốc.

2016 – nay: giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc dự án công trình Cấp cao tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông NGUYỄN LÊ TÂN GIÁM ĐỐC HỢP ĐỒNG-QS

Ông NGUYỄN LÊ TÂN GIÁM ĐỐC HỢP ĐỒNG-QS

Sinh năm 1969. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân chăm ngành kế toán – Tài thiết yếu Trường Đại học tập Đà Nẵng.

Quá trình công tác:

1991 – 2000: kế toán trưởng Văn phòng tạo Hòa Bình.2000 – 2014: giám đốc Hợp đồng – đồ vật Tư, người có quyền lực cao Hợp đồng Pháp chế doanh nghiệp CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình.

2014 – nay: người có quyền lực cao Hợp đồng, giám đốc khối cung ứng Công ty CP tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Ông HOÀNG quang đãng HUY GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Ông HOÀNG quang quẻ HUY GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân kế toán – truy thuế kiểm toán Đại học kinh tế tài chính TP.HCM.

Quá trình công tác:

2002 – 2004: Trợ lý Kiểm toán doanh nghiệp AFC (BDO) Việt Nam.

2004 – 2008: Trưởng nhóm kiểm toán và tư vấn thanh toán Công ty Ernst & Young Việt Nam.

2008 – 2010: Phó phòng Dịch vụ tư vấn Tài chính doanh nghiệp Deloitte Việt Nam.

2012 – 2015: công ty nhiệm truy thuế kiểm toán cấp cao doanh nghiệp Mazars Việt Nam.

2015 – 2018: Trưởng chống Tài bao gồm và Kế toán công ty Sigma Design việt nam (theo phù hợp đồng với SOAProjects Inc.).

2017 – 2018: Trưởng chống Tài chính, công ty RSC Việt Nam.

Từ 11/2018 – nay: Giám đốc kiểm toán nội bộ tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

ÔNG ĐÀO VŨ NGUYÊN GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

ÔNG ĐÀO VŨ NGUYÊN GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

04/2019 – nay: Trưởng ban nghiên cứu và cải cách và phát triển thị trường Canada, người có quyền lực cao dự án, trưởng phòng ban thu hồi nợ công kéo dài, Trưởng VP Đại diện Hà Nội, người đứng đầu Đầu tư tập đoàn lớn Xây dựng chủ quyền Hòa Bình.

11/2018 – 04/2019: phó tổng giám đốc PMO tập đoàn lớn Xây dựng Hòa Bình.

2016 – 2017: phó giám đốc Ban Xây dựng doanh nghiệp CP Đầu tứ và trở nên tân tiến đô thị Việt Hưng (VIHAJICO). Năm ngoái – 2016: giám đốc BQL dự án số 1 công ty CP TASCO.

2011 – 2013: Phó tgđ Công ty CP tập đoàn lớn Đại Dương.

2010 – 2011: Phó Giám đốc công ty CP cách tân và phát triển hạ tầng VINAVICO.

ÔNG LÊ VIẾT KHÔI GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

ÔNG LÊ VIẾT KHÔI GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

06/2019 – nay: Giám đốc cải cách và phát triển thị trường quốc tế Tập đoàn xây cất Hòa Bình.