*

 Tổng hợp những tài liệu về kế toán tiên tiến nhất lý giải hạch toán kế toán ngân sách dịch vụ vận tải
Hướng dẫn hạch toán kế toán giá cả dịch vụ vận tảiViệc kinh doanh thương mại dịch vụ vận tải được không ít chủ doanh nghiệp hướng đến. Đây hoàn toàn có thể là mảnh đất nền màu mỡ của các doanh nghiệp dẫu vậy cũng cất ẩn các rủi bởi vì trong kinh doanh. Sau đây công ty chúng tôi hướng dẫn hạch toán kế toán túi tiền dịch vụ vận tải trong kế toán 2019.

Bạn đang xem: Chi phí sửa chữa xe đưa vào tài khoản nào

1. Nội dung ngân sách dịch vụ vận tải

Do môi mô hình vận cài có điểm lưu ý khác nhau đề nghị chi phí vận tải đường bộ của những loại hình vận tải không giống nhau cũng không giống nhau. Đôì vói vận tải ô tô thường bao hàm các giá cả sau:

Tiền lương lái xe cùng phụ xe; tiền lương nhân viên cai quản đội xe,...Các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, kinh phí công đoàn tính trên tiền lương của lái xe và phụ xe.Nhiên liệu, vật tư dùng cho xe, chi phí xăng xe, dầu máy,...Chi tầm giá công cụ, dụng cụ.Chi tầm giá săm lô'p.Chi phí thay thế phương tiện.Chi phí tổn khâu hao phương tiện.Chi tầm giá dịch tải ngoài.Chi phí bằng tiền khác cần sử dụng cho phương tiện.2.Đối tượng và phương phấp tập hợp ngân sách chi tiêu dịch vụ vận tải

a) Đối tượng tập họp giá cả dịch vụ vận tải

Đôì tượng tập hợp phí vận tải là phạm vi, số lượng giới hạn mà những loại chi phí vận tải cần phải tập hợp tương xứng với từng mô hình vận tải, từng cách thức tổ chức quản lí vận động trong từng doanh nghiệp lớn vận tải. Mỗi loại hình vận tải bao gồm nét tính chất riêng nên đối tượng người tiêu dùng tập hợp túi tiền cũng không giông nhau. Đối vói vận tải đường bộ ô tô, đôì tượng tập hợp giá thành có thê’ là:

+ Từng đoàn xe, nhóm xe;

+ Từng một số loại hình vận tải hàng hóa, hành khách;

+ Từng đối kháng đặt hàng...

Như vậy việc xác minh đô'i tượng tập hòa hợp chi phí vận tải đường bộ chính là xác minh phạm vi và số lượng giới hạn tập họp đôì với những khoản chi tiêu vận tải tương xứng của từng loại hình vận tải, tùng công ty vận tải.

Đối với vận tải đường bộ ô tô bao gồm thê’ tập hợp ngân sách vận thiết lập theo tùng đoàn xe;

Đôì cùng với vận mua đường thủy có thể tập hợp chi phí vận cài đặt theo tùng đoàn tàu tuyệt tòng bé tàu cố kỉnh thể;

Đối với vận tải đường bộ đường sắt do quy trình technology phức tạp, một khôi lượng vận tải hoàn thành có liên quan đến râ't nhiều thành phần nghiệp vụ, kỹ thuật như bộ phận vận chuyển, thành phần đầu máy, toa xe, thành phần cầu đường, thành phần thông tin tín hiệu...

Vì vậy chi phí vận tải đường sắt cần phải được tập vừa lòng riêng theo tùng bộ phận và theo điều khoản giá thành của ngành đường tàu quy định.

Đôì với vận tải hàng không cũng mang ý nghĩa châ’t để thù riêng, để hoàn thành khối lượng công việc vận thiết lập cũng liên quan đến nhiều thành phần khác nhau, đề nghị chi phí vận tải đường bộ hàng ko cũng có thể tập hòa hợp theo những bộ phân riêng lẻ đó.

b) Phương phấp tập hợp ngân sách kỉnh doanh dịch vụ vận tải

Đê’ tập vừa lòng chi giá tiền vận tải cho đôì tượng tập hợp bỏ ra phí, kế toán bao gồm thê’ sàng lọc sử dụng phương thức tập đúng theo trực tiêp hoặc phương thức phân té gián tiếp. Ngôi trường họp sử dụng cách thức phân bửa gián tiếp thì tiêu chuẩn phân bổ phải chăng đôì với dịch vụ vận tải đường bộ thường là tổng chi phí trực tiếp (gồm giá cả vật liệu trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp) hoặc phân chia theo tiêu chuẩn chỉnh doanh thu vận tải.

Về phương diện lý thuyết hoàn toàn có thể lựa chọn mỗi nội dung ngân sách một tiêu chuẩn chỉnh phân bổ khác nhau, bởi mỗi nội dung chi tiêu có tính châ't, công dụng không giông nhau yêu cầu không lựa chọn 1 tiêu chuẩn chỉnh phân bổ chung. Mặc dù việc có tác dụng này rất phức tạp và hoàn toàn có thể không đạt kết quả mong muôh. Vị vậy, để đơn giản quá trình tính toán, thường áp dụng một tiêu chuẩn phân bổ thông thường cho tâ't cả các khoản mục ngân sách thuộc loại phân chia gián tiêp.

3. Kếtoán tập hợp giá thành dịch vụ vận tải

Chứng từ bỏ kếtoán

Để phục vụ cho việc ghi sổ kế toán ngân sách kinh doanh dịch vụ vận tải, kế toán tài chính sử dụng các chứng tự sau:

Hóa solo GTGT;Hóa đối kháng bán hàng;Phiêu xua't kho;Bảng tính và phân chia tiền lương, BHXH;Bảng tính và phân bổ khâu hao TSCĐ;Các chứng tò thanh toán: Phiếu thu, phiêu chi, Giây báo nợ, báo bao gồm của ngân hàng,...Các chứng từ tự lập khác...Tài khoản kếtoắn

Để bội nghịch ánh túi tiền kinh doanh dịch vụ vận tải, kế toán tài chính sử dụng các tài khoản chủ yếu như sau:

Để kê' toán túi tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, kê' toán sử dụng TK 621 "Chi mức giá nguyên liệu, vật tư trực tiếp".

TK này mở cụ thể cho từng hoạt rượu cồn vận tải (vận cài hành khách, vận tải hàng hóa...), chi tiết cho từng đoàn xe, đội xe. Nhiên liệu, vật liệu xuất dùng cho loại chuyển động vận download nào, đội xe như thế nào thì tập hợp trực tiêp mang lại loại vận tải đường bộ đó, nhóm xe đó.

Để kế toán túi tiền nhân công trực tiếp, kế toán thực hiện TK 622 "Chi phí tổn nhân công trực tiếp", TK này mở chi tiết cho từng hoạt động vận cài (vận sở hữu hành khách, vận tải đường bộ hàng hóa), cụ thể cho tùng đoàn xe, team xe. Tiền lưong trả cho nhân viên cấp dưới lái xe với phụ xe cộ của các loại hoạt động vận tải nào, team xe làm sao thì tập đúng theo trực tiêp mang đến loại vận tải đó, đội xe đó. Ngôi trường hợp tương quan đến nhiều đối tượng tập họp ngân sách thì cần lựa lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lí. Cuối kì kế toán tài chính kết chuyển ngân sách nhân công trực tiếp quý phái TK 154 (nếu dn hạch toán sản phẩm tổn kho theo cách thức KKTX) hoặc TK 631 (nếu doanh nghiệp hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp KKĐK).Để kê'toán giá cả sản xuâ't chung, kế toán sử dụng TK 627 "Chi phí tiếp tế chung", TK này mở chi tiê't cho từng hoạt động vận cài đặt (vận cài đặt hành khách, vận cài hàng hóa), cụ thể cho từng đoàn xe, đội xe. Ngôi trường họp tương quan đến nhiều đôì tượng tập hợp giá cả thì bắt buộc tập hợp bình thường trên TK 627, cuôì kì phân bổ cho các đối tượng người sử dụng chịu túi tiền theo tiêu thức phân chia thích hợp.Ngoài ra còn sử dụng một số trong những tài khoản có tương quan khác như TK111,112, 331,...

c) Kếtoán một sô'nghiệp vụ nhà yêu

(cl ) ngôi trường họp công ty lớn kế toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kê khai hay xuyên:

(1) Kế toán giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp

Khi xuâ't nhiên liệu, vật tư sử dụng cho phương tiện vận tải, địa thế căn cứ vào phiếu xuâ't kho, kê'toán ghi:

Nợ TK 621 - ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp gồm TK 152 - Nguyên liệu, trang bị liệu.

Trường họp tải nhiên liệu, vật tư dùng tức thì cho phưong tiện vận tải, ghi:

Nợ TK 621 - giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp

Nợ TK 133 - Thue GTGT nguồn vào (nêu có) CÓTK111,112...

Trường họp DN thực hiện khoán túi tiền nhiên liệu, vật tư cho tài xế hoặc giao tiền cho lái xe để mua nhiên liệu trực tiê'p trên tuyến đường vận tảiKhi giao trợ thì ứng cho lái xe, kế toán ghi:

Nợ TK 141 - tạm ứng

Có TK111,112.

+ sau khi hoàn thành chuyến vận tải đường bộ hoặc cuối tháng, lái xe phải khởi tạo bảng kê thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ cài nhiên liệu, kế toán ghi:

Nợ TK 621 - túi tiền nguyên vật tư trực tiếp

Nợ TK 133 - Thue GTGT nguồn vào (nêu có)

Có TK 141 - lâm thời ứng.

Trường họp DN thực hiện khoán định mức nhiên liệu mang đến lái xe, kế toán căn cứ vào giây đi đường của lái xe, khẳng định số km chạy, định mức tiêu hao nhiên liệu đến từng một số loại phưong nhân thể tính mang lại lkm hoặc lOOkm theo tuyến đường để tính ra tiền chi phí nhiên liệu.

+ Cuôì kì, kê't chuyển túi tiền nguyên vật liệu trực tiếp theo từng vận động vận tải, từng đô'i tượng tập họp chi phí, kế toán, ghi:

Nọ TK 154 - chi phí sản xuất sale dở dang tất cả TK 621 - chi phí nguyên vật tư trực tiếp.

(2) Kế toán giá thành nhân công trực tiếp

Tính lương buộc phải trả của nhân viên cấp dưới trực tiếp sống bộ phận vận tải. Căn cứ vào bảng tính lương, kế toán ghi:

Nợ TK 622 - giá thành nhân công trực tiếp

Có TK 334 - nên trả fan lao rượu cồn (3341).

Tính các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của nhân viên cấp dưới trực tiếp ở bộ phận vận tải. địa thế căn cứ vào bảng phân chia tiền lương và các khoan trích theo lương, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 622 - ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp

Nợ TK 334 - đề xuất trả bạn lao cồn (3341)

Có TK 338 - các khoản trích theo lương.

Trích trước chi tiêu tiền lương nghỉ ngơi phép yêu cầu trả trong thời điểm cho công nhân trực tiếp tiến hành dịch vụ, lao vụ, kê'toán ghi:

Nợ TK 622 - ngân sách chi tiêu nhân công trực tiê'p

Có TK 335 - ngân sách phải trả.

Cuôì kỳ, kết chuyến chi phí nhân công thẳng vào thông tin tài khoản liên quan lại theo đổỉ tượng tập họp túi tiền để tính ngân sách sản phẩm dịch vụ vận tải:

Nợ TK 154 - giá thành sản xuất, sale dở dang có TK 622 - chi phí nhân công trực tiếp.

(3) Kếtoán giá thành sản xuất chung

Tính chi phí lương, chi phí công và những khoản phụ cap phải trả của nhân viên quản lý ở bộ phận vận tải. căn cứ vào bảng tính lương, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - túi tiền sản xuất chung

Có TK 334 - phải trả tín đồ lao động.

Tính những khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của nhân viên thống trị ở bộ phận vận tải. căn cứ vào bảng phân chia tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - chi tiêu sản xuất chung

Nợ TK 334 - nên trả tín đồ lao động

Có TK 338 - các khoản trích theo lương.

Khi tính chi phí lương, tiền công, những khoản phụ cấp buộc phải trả nhân viên quản lý bộ phận dịch vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - giá thành sản xuâ't chung

Có TK 334 - yêu cầu trả người lao động.

Tính trích bảo đảm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo đảm y tê' bảo hiểm thâ't nghiệp của nhân viên cấp dưới quản lý thành phần dịch vụ, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - ngân sách chi tiêu sản xuâ't chung

Có TK 338 - buộc phải trả, phải nộp khác.

Xuâ't đồ liệu, điều khoản dụng cụ áp dụng cho bộ phận vận tải, căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - ngân sách chi tiêu sản xua't chung

Có TK 152 - Nguyên liệu, trang bị liệu

Có TK 153 - Công cụ, phương tiện (Loại phân chia 100% giá chỉ trị).

+ nếu như công cụ, điều khoản xuất dùng có giá trị lớn, thì kế toán nên tiên hành phân bổ cho nhiều kỳ ghê doanh, căn cứ vào phiêu xuất kho, kê'toán ghi:

Nợ TK 242 - ngân sách chi tiêu trả trước

Có TK 153 - Công cụ, chế độ (Loại phân bổ nhiều lần).

+ Định kỳ, kế toán tiến hành phân bổ dần giá chỉ trị chính sách dụng chũm sử dụng, địa thế căn cứ vào bảng phân chia CCDC, kê' toán ghi:

Nợ TK 627 - chi tiêu sản xuâ't chung

Có TK 242 - giá bán trị thực tiễn CCDC phân bổ.

Trích khâu hao TSCĐ sử dụng cho bộ phận vận tải, căn cứ vào bảng tính khâu hao, kế toán tài chính ghi:

Nọ TK 627 - giá cả sản xuất chung

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

Các ngân sách điện, nước, ngân sách dịch vụ mua kế bên và túi tiền khác bởi tiền của bộ phận vận tải, căn cứ vào hóa đối kháng GTGT hoặc hóa đơn bán sản phẩm thông thường, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - giá thành sản xuất chung

Nợ TK 133 - Thuế giá chỉ trị tăng thêm được khâu từ

Có TK 111,112, 331,141 - tổng giá trị thanh toán.

Cuôì kỳ, tổng hợp giá cả sản xuất phổ biến để tính giá cả sản phẩm dịch vụ vận tải, kế toán ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 627 - chi tiêu sản xuâ't chung.

(4) kế toán tông hợp túi tiền kinh doanh dịch vụ

Chi phí kinh doanh dịch vụ phát sinh trong kỳ khi tạo ra được tập họp trên những TK 621, 623, 627 theo từng chuyển động kinh doanh dịch vụ cuôì kỳ sẽ được tổng hợp cùng kết chuyển vào TK 154 nhằm tính giá thành sản phẩm sale dịch vụ.

Trên cơ sở giá thành kinh doanh dịch vụ đã hạch toán theo từng khoản mục, kế toán cần tổng hợp túi tiền làm đại lý tính giá chỉ thành. Hạch toán tống hợp giá cả sản xuất tùy ở trong vào phương thức hạch toán của sản phẩm tổn kho cơ mà doanh nghiệp áp dụng.

Xem thêm: Xem Phim Vua Hải Tặc Tập 650 Vietsub + Thuyết Minh, Phim Vua Hải Tặc

Cuối kết chuyển chi phí nguyên vật tư trực tiếp, nhân công trực tiếp, ngân sách sản xuâ't chung cho khiếp doanh thương mại & dịch vụ vận tải, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuâ't kinh doanh dở dang

Có TK 621 - ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp

Có TK 622 - giá thành nhân công trực tiêp

Có TK 627 - chi tiêu sản xuâ't chung.

Dịch vụ vận tải đáp ứng ngay, kế toán ghi:

Nợ TK 632 - giá bán vôn sản phẩm bán

Có TK 154 - túi tiền sản xuất kinh doanh dở dang.

(c2) trường hợp công ty lớn kếtoán sản phẩm tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ

Kế toán chi phí nguyên vật tư trực tỉêpĐôì vói doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương thức KKĐK, cuôỉ kỳ (Tc) kiếm kê xác định trị giá chỉ nhiên liệu, vật liệu tồn cuôì kỳ, căn cứ vào trị giá bán nhiên liệu, vật tư tổn đầu kỳ (Tđ) và tải vào trong kỳ (N) đê’ khẳng định trị giá bán nhiên liệu, vật liệu xuâ't cần sử dụng trong kỳ (X) theo bí quyết cân đôì (X = Tđ + N - Tc), kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 621 - túi tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp

Có TK 611 - thiết lập hàng.

Cuôì kỳ, tính kết chuyển túi tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo từng hoạt hễ vận tải, từng đối tượng tập hợp bỏ ra phí, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 631 - chi phí sản xuất

Có TK 621 - giá thành nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Kế toán chi phí nhân công trực tiếpHàng tháng, tính lương cần trả đến công nhân trực tiếp thực hiện dịch vụ, lao vụ

Nợ TK 622 - túi tiền nhân công trực tíêp

Có TK 334 - đề xuất trả người lao động.

Tính trích bảo đảm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người công nhân trực tiếp tiến hành dịch vụ, lao vụ, kê'toán ghi:

Nợ TK 622 - túi tiền nhân công trực tiêp

Nợ TK 334 - cần trả bạn lao động tất cả TK 338 - nên trả, nên nộp khác.

Trích trước giá thành tiền lương ngủ phép yêu cầu trả trong năm cho người công nhân trực tiếp triển khai dịch vụ, lao vụ, kế toán ghi:

Nợ TK 622 - túi tiền nhân công trực tiếp có TK 335 - túi tiền phải trả.

Cuôì kỳ, kết chuyển túi tiền nhân công trực tiếp lãng phí, thừa định nấc vào giá chỉ vôh sản phẩm bán:

Nợ TK 632 - giá vôh sản phẩm bán

Có TK 622 - giá cả nhân công trực tiếp.

+ Kết chuyển túi tiền nhân công thẳng vào tài khoản liên quan theo thay đổi tượng tập hợp chi phí:

Nợ TK 631 - ngân sách sản xuất

Có TK 622 - ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp.

(3) Kế toán ngân sách chi tiêu sản xuất chung

Khi tính chi phí lương, tiền công, các khoản phụ cấp buộc phải trả nhân viên quản lý bộ phận dịch vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - giá cả sản xuất chung

Có TK 334 - yêu cầu trả bạn lao động.

Trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của nhân viên quản lý thành phần dịch vụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 - chi phí sản xuất chung

Nợ TK 334 - bắt buộc trả bạn lao động bao gồm TK 338 - nên trả, cần nộp khác.

Xuất nguyên vật liệu dùng phổ biến cho thành phần dịch vụ, kê'toán ghi:

Nợ TK 627 - túi tiền sản xuất chung

Có TK 611 - mua hàng.

Xuất công cụ, dung cụ dùng phổ biến cho hoạt động ởNếu phân phát sinh những khoản ghi giảm ngân sách chi tiêu sản xuất chung, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 111 - tiền mặt

Nợ TK 112 - Tiền giữ hộ ngân hàng...

Có TK 627 - giá cả sản xuất chung.

Cuôì kỳ, tính phân bổ ngân sách sản xuâ't chung được tính vào chi phí sản phẩm dịch vụ:

Nợ TK 631 - chi phí sản xuâ't

Có TK 627 - giá thành sản xuâ't chung.

(4) kế toán tài chính tông hợp chi tiêu kinh doanh dịch vụ

Chi phí marketing dịch vụ tạo nên trong kỳ khi tạo ra được tập họp trên những TK 621, 622, 627 theo từng chuyển động kinh doanh, dịch vụ cuôì kỳ sẽ được tổng hợp cùng kết chuyển vào TK154, 631 nhằm tính chi tiêu sản phẩm kinh doanh dịch vụ.

Trên co sở ngân sách chi tiêu kinh doanh thương mại & dịch vụ đã hạch toán theo từng khoản mục, kế toán nên tổng hợp túi tiền làm cửa hàng tính giá bán thành. Hạch toán tổng họp chi tiêu sản xuất tùy thuộc vào phương pháp hạch toán của mặt hàng tồn kho nhưng doanh nghiệp áp dụng.

Đầu kỳ, kế toán kết chuyển giá cả thực tế sản xuất, marketing dở dang, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 631 - giá thành sản xuâi

Có TK 154 - túi tiền sản xuâ't sale dở dang.

Cuôì kỳ, kết chuyển chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp, ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp, ngân sách sản xuâ't phổ biến phát sinh trong kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK 631 - giá cả sản xuâ't

Có TK 621 - túi tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp tất cả TK 622 - ngân sách chi tiêu nhân công trực tiêp gồm TK 627 - túi tiền sản xuâ't chung.

Kết chuyển ngân sách kinh doanh thông thường cố định không được tính vào chi tiêu sản phẩm dịch vụ:

Nợ TK 632 - giá chỉ vôh sản phẩm bán

Có TK 627 - túi tiền sản xuâ't chung.

Căn cứ vào kết quả kiểm kê kế toán xác định giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang ghi:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất sale dở dang

Có TK 631 - chi phí sản xuất.

Tính ngân sách thực tế của thành phầm hoàn thành, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 632 - giá bán vôh sản phẩm bán

Có TK 631 - giá cả sản xuâ't.

(c3) Trình tự kế toán đôĩ với 1 sô'khoản ngân sách chi tiêu có tính đặc điểm của dịch vụ vận tải

Kế toán giá thành săm lôp:

Chi phí tổn săm lô'p là khoản giá thành mang tính đặc thù của ngành vận tải ô tô. Khoản ngân sách này gồm ngân sách chi tiêu về sở hữu săm lô'p, hao mòn săm lốp... Trong quá trình sử dụng phương tiện ô tô, săm lô'p bị hao mòn dần dựa vào vào sô'km xe pháo chạy, điều kiện thoải mái và tự nhiên và đại lý hạ tầng. Khi hết thòi hạn thực hiện hoặc lúc bị hỏng, săm lốp rất cần được được cầm cố thê'để đảm bảo cho phương tiện đi lại hoạt động bình thường và an toàn. Để giá thành dịch vụ vận tải không xẩy ra tăng một cách đột nhiên biến do ảnh hưởng của bài toán tính toán túi tiền săm lốp vào chi phí vận tải, các DN vận tải phải trích trước vào giá cả vận cài đặt hàng tháng. Vấn đề trích trước giá cả săm lốp được triển khai theo một trong các hai cách thức sau:

Phuong pháp (1): căn cứ vào tổng sô' tiền ước tính của các bộ phận săm lô'p và thời gian sử dụng của bọn chúng để tính ra ngân sách cho một mon hoặc cho 1 kì theo công thức:

*

* Ví dụ: giá trị ước tính một cỗ săm lô'p sử dụng cho phưong nhân tiện xe cài đặt là 12.000.000d, thời hạn sử dụng ước tính là 2 năm. Giá cả trích trước săm lô'p các tháng là:

*

Phương pháp (2): Căn cứ vào định mức ngân sách săm lô'p đến 100 km hoặc (lOOOkm) xe đua trên tuyến đường tiêu chuẩn chỉnh loại 1 cùng số km xe đua thực tế vào thời điểm tháng với hệ số đường qui thay đổi từ đường các loại 1 đê’ áp dụng cho những phương tiện thể trên những loại con đường khác nhau. Công thức đo lường như sau:

*

Trong đó định mức ngân sách săm lốp tính cho 100 km xe pháo chạy trên tuyến đường loại 1 được xác minh bằng công thức:

*

Trong đó:

NGSi là giá chỉ trị ước tính của một bộ săm lốp vậy thếGđi là giá chỉ trị đào thải ước tính của bộ săm lô'p nạm thê'Si là sô' bộ săm lô'p đề nghị thay thê'ĐM km là sô' km xe đua định mức cho 1 bộ săm lốp trê tuyến phố loại 1NGSo là quý hiếm của một bộ săm lô'p đầu tiênGđo là giá bán trị vứt bỏ ước tính của cục săm lốp đầu tiênSo là số bộ săm lốp yêu cầu đầu tiênK là định ngạch kĩ thuật đời xe

* Ví dụ: tại một doanh nghiệp vận tải tài giỏi liệu sau:

Giá trị của 1 bộ săm lốp xe 4 chỗ ngồi: 10.000Giá trị vứt bỏ ước tính 2%Định mức số lượng km xe chạy cho một bộ săm lốp trên tuyến đường loại 1 là 40.000kmSỐ bộ săm lô'p sử dụng cho một xe 4 bộSỐ săm lốp đầu tiên của xe 5 bộ, vào đó có một bộ dự phòngĐịnh ngạch kĩ thuật loại xe 800.000kmSô' km xe chạy thực tế hồi tháng 7.500km

Căn cứ vào những số liệu bên trên tính sô' tiền trích trước túi tiền cho 100 km

*

Cuô'i tháng, căn cứ vào sô' đầu phương tiện, sô' km lăn bánh thực tế của tùng phương tiện, đo lường và thống kê tổng đúng theo lại để xác minh tổng sô' trích trước về giá cả săm lốp.

Căn cứ vào sô' liệu đo lường và thống kê trích trước ngân sách săm lô'p, ghi:

Nợ TK 627 (6273): giá thành công cầm dụng cụ

Có TK 335 - túi tiền phải trả.

Khi thực tế phát sinh về giá cả săm lô'p, ghi

Nợ TK 335 - chi tiêu phải trả

Nợ TK 133 - ThuếGTGT đầu vào (nếu có)

Có TK111,112...

Cuôì kỳz giả dụ số túi tiền trích trước > ngân sách thực tế thì phần chênh lệch kế toán ghi tăng hoặc giảm túi tiền trên TK 627 (6273)Cuôì kỳ, kết chuyến ngân sách chi tiêu săm lởp

Nợ TK 154 - đưa ra phi SXKD dở dang (nêu DN áp dụng KKTX)

Nợ TK 631 - chi tiêu sản xuất (nếu DN áp dụng KKĐK)Có TK 627 (6273) - túi tiền công thay dụng cụ.

* Kế toán ngân sách khâu hao phương tiện vận tải

Trong vận tải đường bộ ô tô, do điểm lưu ý của từng loại phương tiện chuyển động trên đa số tuyến đường không giống nhau nên DN vận tải có thể kiến tạo hệ sô' tính đến từng loại phương tiện đi lại trên tuyên mặt đường theo nguyên tắc:

+ những loại phương tiện chuyển động trên tuyên con đường tô't (thường là đường nhiều loại 1, cao tộc, thành phô', đổng bằng) gồm hệ sô' phải chăng nhất.

+ các loại phương tiện vận động trên tuyến đường trung bình (thường là đường các loại 2, trung du) bao gồm hệ sô' trung bình.

+ những loại phương tiện vận động trên tuyên đường xâu (thường là đường loại 3, miền núi) có thông số cao nhẵtí

Việc khấu hao phương tiện được xem trực tiếp mang đến từng xe và tổng vừa lòng theo từng đội xe phù họp cùng với từng một số loại hoạt động vận tải (vận cài hàng hóa, vận tải hành khách).

Căn cứ vào Bảng tính và phân bổ khâu hao TSCĐ, khẳng định mức khấu hao tính vào túi tiền của từng loại hoạt động vận tải, ghi

Nợ TK 627 (6274) - ngân sách chi tiêu khấu hao

Có TK 214 - Hao mòn gia tài cô' định.

Cuôì kì kê't chuyển chi tiêu khâu hao phương tiện đi lại để tính chi tiêu dịch vụ vận tải đường bộ theo từng hoạt động.

Nợ TK 154 - giá thành SXKD dở dang (nếu DN vận dụng KKTX)

Nợ TK 631 - giá cả sản xuâ't (nếu DN vận dụng KKĐK) tất cả TK 627 (6274) - chi tiêu khâu hao.

* Kế toán ngân sách chi tiêu sửa trị phương tiện

Sửa chữa trị phương tiện vận tải bao tất cả cả công việc bảo dưỡng phương tiện hàng ngày, bảo trì kỹ thuật cấp cho 1, bảo dưỡng kỹ thuật câp 2, thay thế sửa chữa lớn và sửa chữa thay thế thường xuyên. Trong vận tải ô tô, giá cả sửa trị được hạch toán riêng mang lại từng nhóm xe, đoàn xe. Đối với giá cả sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, bảo trì kỹ thuật cung cấp 1, bảo trì kỹ thuật cấp cho 2 khi gây ra kê' toán tập hòa hợp trực tiếp vào TK 627 - cụ thể cho từng mô hình hoạt động, từng nhóm xe, đoàn xe. Đối vói chi phí sửa mập phương tiện, nhằm tránh biên động lớn của giá thành vận tải, doanh nghiệp phải trích trước ngân sách sửa chữa. Nút trích trước sửa chữa căn cứ vào kế hoạch thay thế và mức chi tiêu dự trù cho cả năm đê’ tính.

Căn cứ vào số liệu thống kê giám sát trích trước giá cả sửa trị phương tiện, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 627 (6277) - ngân sách dịch vụ sở hữu ngoài

Có TK 335 - giá cả phải trả.

Khi thực tế phát sinh về ngân sách sửa trị phương tiện, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 335 - chi phí phải trả

Nợ TK 133 - ThuếGTGT được khâu trừ (nếu có)

Có TK111, 112,152,153...

Cuối kỳ, nếu số ngân sách trích trước > ngân sách thực tế thì

phần chênh lệch kê' toán ghi tăng hoặc giảm giá cả trên TK 627 (62737)

- Cuôì kỳ, kết chuyển giá thành sửa chữa trị phương tiện

Nợ TK 154 - chi phí SXKD dở dang (nêu DN áp dụng KKTX)

Nợ TK 631 - ngân sách sản xuất (nếu DN vận dụng KKĐK) tất cả TK 627 (6277) - giá thành dịch vụ cài đặt ngoài.

* Kế toán chi phí khác

Ngoài các khoản giá cả trên, vào hoạt động vận tải còn tất cả các giá thành khác không hạch toán được trực tiêp như giá cả dịch vụ mua ngoài (điện, nước, quảng cáo...), giá cả cầu, phà, giá cả thiệt hại vì chưng đâm đổ, bồi thường tai nạn đáng tiếc giao thông... Các khoản ngân sách chi tiêu này khi gây ra tập hòa hợp trên TK 627 (6277, 6278), cuôì kỳ phân chia cho từng hoạt động vận tải theo tiêu thức tương thích (cơ thể phân bổ theo giá cả nguyên đồ liêu, giá cả nhân công hoặc theo lợi nhuận từng nhiều loại hoạt động), ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách SXKD dở dang (nêu DN áp dụng KKTX)

Nợ TK 631 - giá thành sản xuất (nêu DN áp dụng KKĐK) tất cả TK 627 (6277) - chi phí dịch vụ cài ngoài.