Bổ Sung Thông Tin Đăng Ký Xét Tuyển Nguyện Vọng Online

Lưu ý: HS điền đầy đủ và chính xác thông tin để nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển về nhà