Cập nhật tin tức mới nhất vềBản đồ hành chủ yếu Quận 7 Tp.Hồ Chí Minhdo Websistedhn.edu.vntổng hợp từ những nguồn trênInternet đáng tin cậy nhất. Quý người sử dụng có thể coi đây là thông tin tham khảo với nhu cầu tra cứu tin tức về bản đồ quận 7 & những phường của Quận 7.

Bạn đang xem: Bản đồ quận 7 thành phố hồ chí minh

Quận 7 có vị trí địa lý tiếp ngay cạnh với những khu vực sung quanh như: Phía Bắc giáp quận 4 qua Kênh Tẻ – Phía Đông Bắc cạnh bên quận 2 qua sông sài gòn – Phía Nam sát huyện nhà Bè qua Rạch Đỉa – sông Phú Xuân – Phía Đông sát huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai qua sông nhà Bè – Phía Tây ngay cạnh huyện huyện bình chánh – Phía Tây Bắc liền kề quận 8 qua rạch Ông Lớn.

Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh gồm 10 phường: PhườngBình Thuận, PhườngPhú Mỹ, PhườngPhú Thuận, PhườngTân Hưng, PhườngTân Kiểng, PhườngTân Phong, PhườngTân Phú, PhườngTân Quy, PhườngTân Thuận Đông, PhườngTân Thuận Tây.

Diện tích Quận 7: 35,76km²


Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêmBản đồ Hành chủ yếu Thành Phố Hồ Chí Minh & 24 Quận Huyện


*
Bản đồ quy hoạch bình thường Quy hoạch Quận 7


MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ QUẬN 7 TPHCM

Thời Việt nam giới Cộng hòa:

Ngày 27 tháng 3 năm 1959, Tổng thống Việt nam Cộng hòa phát hành Nghị định số 110-NV về việc phân loại sáu quận đang gồm của Đô thành sài gòn thành tám quận mới: Nhứt, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy với Tám (trừ bố quận: Nhứt, Nhì, tía giữ nguyên, những quận còn lại đều đổi thương hiệu và cầm đổi địa giới hành chính). Dịp này, quận 7 (quận Bảy) trùng với một phần địa giới của quận 5 cũ.

Năm 1959, quận Bảy bao gồm 06 phường: Bến Đá, Bình Đông, Cây Sung, hàng Thái, Phú Định, Rạch Cát. Sự phân loại hành chủ yếu này vẫn giữ nguyên đến đến ngày 29 tháng tư năm 1975.

Giai đoạn 1975-1976:

Sau khi thiết yếu phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền phái mạnh Việt nam tiếp quản Đô thành sài thành và các vùng lạm cận vào ngày 30 tháng bốn năm 1975, ngày 3 mon 5 năm 1975 thành phố thành phố sài thành – Gia Định được thành lập. Thời điểm này, quận 7 (quận Bảy) thuộc thành phố sài thành – Gia Định mang lại đến tháng 5 năm 1976.

Ngày trăng tròn tháng 5 năm 1976, tổ chức hành chánh thành phố thành phố sài thành – Gia Định được sắp xếp lần nhị (theo quyết định số 301/UB ngày đôi mươi tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân phương pháp mạng thành phố tp sài gòn – Gia Định). Theo đó, quận Bảy với quận Tám cũ hợp nhất lại thành quận 8 đến đến ngày nay. Như vậy quận 7 cũ bị giải thể vào năm 1976.

Quận 7 mới, từ năm 1997 đến nay

Một góc khu vực đô thị Phú Mỹ Hưng

Quang cảnh một phần khu vực đô thị Phú Mỹ Hưng tại Nam dùng GònNgày 6 tháng 1 năm 1997, bao gồm phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03-CP<1> về việc thành lập những quận, phường mới thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung về việc thành lập Quận 7 và các phường thuộc Quận 7 như sau:

1.Thành lập Quận 7 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của những xã Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phú Mỹ, 337 ha diện tích tự nhiên với 6.636 nhân khẩu của thị trấn bên Bè, thuộc huyện đơn vị Bè.

Quận 7 có 3.576 ha diện tích tự nhiên với 90.920 nhân khẩu.

2. Thành lập những phường thuộc Quận 7:

a) Thành lập phường Phú Mỹ trên cơ sở 373 ha diện tích tự nhiên với 6.636 nhân khẩu của thị trấn công ty Bè.

Xem thêm: Bài Dự Thi Tìm Hiểu Giá Trị Văn Hóa Lịch Sử Đồng Nai 2015, Hội Thi Tìm Hiểu Giá Trị Văn Hóa

Phường Phú Mỹ tất cả 373 ha diện tích tự nhiên và 6.674 nhân khẩu.b) Thành lập phường Phú Thuận trên cơ sở 786 ha diện tích tự nhiên và 6.699 nhân khẩu của làng mạc Phú Mỹ; 43 ha diện tích tự nhiên cùng 129 nhân khẩu của thị trấn bên Bè.

Phường Phú Thuận gồm 829 ha diện tích tự nhiên và 6.828 nhân khẩu..c) Thành lập phường Tân Phú trên cơ sở 459 ha diện tích tự nhiên cùng 6.892 nhân khẩu của xóm Phú Mỹ.

Phường Tân Phú bao gồm 459 ha diện tích tự nhiên và 6.892 nhân khẩu.d) Thành lập phường Tân Thuận Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của buôn bản Tân Thuận Đông, gồm 812 ha và 12.228 nhân khẩu.

e) Thành lập phường Bình Thuận trên cơ sở 149 ha diện tích tự nhiên và 4.181 nhân khẩu của buôn bản Tân Thuận Tây; 16 ha diện tích tự nhiên và 1.902 nhân khẩu của làng mạc Tân Quy Đông.

Phường Bình Thuận có 165 ha diện tích tự nhiên và 6083 nhân khẩu.f) Thành lập phường Tân Thuận Tây trên cơ sở 105 ha diện tích tự nhiên và 14.365 nhân khẩu của buôn bản Tân Thuận Tây.

Phường Tân Thuận Tây bao gồm 105 ha diện tích tự nhiên và 14.365 nhân khẩu.g) Thành lập phường Tân Kiểng bên trên cơ sở 49,37 ha diện tích tự nhiên và 3.790 nhân khẩu của làng mạc Tân Quy Tây; 16,4 ha diện tích tự nhiên cùng 5.683 nhân khẩu của xóm Tân Quy Đông; 31,23 ha diện tích tự nhiên và 2.373 nhân khẩu của xóm Tân Thuận Tây.

Phường Tân Kiểng có 97 ha diện tích tự nhiên cùng 11.846 nhân khẩu.h) Thành lập phường Tân Quy bên trên cơ sở 86 ha diện tích tự nhiên và 9.265 nhân khẩu của xóm Tân Quy Đông.

Phường Tân Quy gồm 86 ha diện tích tự nhiên và 9.265 nhân khẩu.i) Thành lập phường Tân Phong trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên cùng 4.044 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông; 100 ha diện tích tự nhiên cùng 680 nhân khẩu của xã Tân Quy Tây; 40 ha diện tích tự nhiên cùng 33 nhân khẩu của làng Phú Mỹ.

Phường Tân Phong có 430 ha diện tích tự nhiên cùng 4.757 nhân khẩu.k) Thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở 220 ha diện tích tự nhiên với 12.020 nhân khẩu của thôn Tân Quy Tây.

Phường Tân Hưng gồm 220 ha diện tích tự nhiên và 12.020 nhân khẩu.