Làm bài bác tập là một trong những cách rất tốt để cầm chắc kỹ năng đã học. Hiểu được điều đó, Step Up giúp những em tổng thích hợp lại bài tập tiếng Anh bao gồm: bài xích tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 6, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 thì quá khứ đơn, bài bác tập về các thì, bài bác tập dạng so sánh, bài bác tập gồm đáp án để các em làm cho và so sánh tác dụng tại nhà. Mong muốn các em ôn tập giỏi và có tác dụng thi tốt! 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

1. Bài xích tập giờ Anh lớp 6 thì bây giờ đơn, hiện tại tiếp diễn 

Thì bây giờ đơn cùng thì hiện tại tiếp diễn là nhì thì thường gặp trong các bài kiểm tra, bài bác thi, kể cả trong tiếp xúc tiếng Anh. Hai thì này có một số điểm giống như nhau nên nhiều bạn thường bị nhầm lúc làm bài tập hoặc sử dụng. Làm bài xích tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 tiếp sau đây giúp những em phân biệt cụ thể qua các cách sử dụng, cấu trúc, dấu hiệu phân biệt của 2 thì giờ đồng hồ Anh đặc biệt này nhé. 

Bài tập thực hành:

Where’s Peter? He…………..(listen) lớn a new song in his room. Don’t forget to lớn take your hat with you khổng lồ Viet Nam. You know it always ………….. (rain) in Ha Noi Peter ………….. (work) hard all day but he …………..(not work) at the moment. Look! That girl ………….. (run) after the car. She …………..(want) lớn catch it. She …………..(speak) Japanese so well because she …………..(come) from Japan. The quái dị ………….. (come). We …………..(meet) her in 2 hours & nothing is ready! My boyfriend ………….. (live) with his parents but right now He …………..(stay) with me for a few days. She can’t talk on the phone now. She ………….. (drive) home. I can’t help you . I …………..(not know) where she keeps your files. Minh ………….. (swim) very well, but he …………..(not run) very fast.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh tiếng anh lớp 6

2. Bài bác tập tiếng Anh lớp 6 thì quá khứ đơn 

Thì vượt khứ đơn để diễn tả hành rượu cồn trong vượt khứ hoặc vừa kết thúc. Đây là giữa những thì căn phiên bản nhất, quan trọng đặc biệt nhất vào ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nhưng mà khi làm bài bác tập thì nhiều bạn vẫn bị nhầm lẫn bởi kết cấu của nó tương đương thì hiện tại Đơn. Mặc dù nhiên, cùng với thì thừa khứ đơn, ở phần động từ bỏ thường, các bạn cần phải nhớ dạng quá khứ của động từ thường, bởi bao hàm động từ không tuân theo quy tắc. Làm bài xích tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 thực hành dưới đây để ghi nhớ biện pháp dùng nhé. 

Bài tập thực hành 

She ………… at trang chủ all weekend. (stay) Peter ………… lớn the cinema last week. (go) My girl friends ………… a great time in Khanh Hoa last month. (have) My vacation in Ha Noi ………… wonderful. (be) Last summer I ………… Vung Tau beach. (visit) My son ………… tired after the trip. (be) He………… a lot of gifts for his girl friend (buy) I ………… sharks and dolphins the last day. (see) Hoang ………… chicken and meat for dinner. (eat) He ………… about his holiday in domain authority Nang. (talk)

3. Bài bác tập tiếng Anh lớp 6 thì tương lai gần

Thì tương lai dùng để làm gần diễn tả một kế hoạch, một dự định, một dự đoán phụ thuộc vào bằng triệu chứng ở hiện tại tại. Làm bài bác tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 sau đây để nỗ lực chắc kiến thức về thì này nhé. 

Bài tập thực hành

He (come) to lớn his grandfather’s house in the countryside next month. They (go) camping this month. She (have) her hair cut tomorrow because it’s too long. He (buy) a new car next week because he has had enough money. I (go) out because I”m making up my face. She (buy) a new pen next week. They (be) thủ đô new york next week. Are you (fly) lớn America this month? I (get) married this month. They (take) a trip to lớn Ha Noi đô thị this month.

4. Bài bác tập giờ Anh lớp 6 dạng so sánh 

Trong cả thi cử và giao tiếp, việc sử dụng câu so sánh để giúp đỡ các em gây ấn tượng tốt với kẻ đối diện với kỹ năng sử dụng ngữ điệu của bao gồm mình. Tất cả 3 loại đối chiếu cơ bản: đối chiếu bằng, đối chiếu hơn, đối chiếu hơn nhất. Trạng từ cùng tính từ là chủ điểm ngữ pháp quan liêu trọng, việc nắm rõ những thể thức so sánh để giúp đỡ các em phân biệt câu một cách bao gồm xác. Làm bài tập dưới đây để cố kỉnh được giải pháp dùng cùng ghi nhớ những tính từ, trạng trường đoản cú bất nguyên tắc nữa nhé. 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

Bài tập thực hành:

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Lisa is ……. Responsible as Ben.

A. More B. The most C. Much D. As

3. He is ……. Student in his class.

A. Most hard-working B. More hard-working

B. The most hard-working D. As hard-working

4. He runs …… in his class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

5.My oto is ……. Hers.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Kamen Rider, Siêu Nhân Kamen Rider Decade Tập 1 Vietsub

A. Cheap than B. Cheaper than C. More cheap than D. Cheaper

5. Bài tập giờ Anh lớp 6 dạng câu hỏi có từ để hỏi 

Chúng ta gặp rất các từ để hỏi mà lại lại không rõ giải pháp dùng với nghĩa của chúng như vậy nào. Từ để hỏi thường mở đầu câu, giống hệt như tên gọi, mục tiêu của bọn chúng là để hỏi, làm rõ nội dung trong câu hỏi. Tiếng Anh cấp cho 2 ban đầu có các ngữ pháp trong bài tập và bài xích kiểm tra, nên bé nhỏ ôn bài nhiều hơn thế nhé!

 Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 bao gồm đáp án

*

Bài tập thực hành:

1.- …………… days a week does he go khổng lồ school?

He goes khổng lồ class five days a week.

2.- …………… did she watch on TV last night?

She watched The Voice Kid.

3.- …………… do you like Vietnamese Food?

Because I love it.

4.- …………… is your brother?

the man in the white hat

5. -Hey Lucy, ……………  does the movie start?

7:20 p.m

6. …………… does it take you to vị your homework?

It takes me 2 hours to vì my homework.

7……………. Pencil are there on the table?

There are three pencils on the table.

8. …………… is this bag?

This bag is 100$.

9…………… is the weather like?

So hot 

10………….. Does her go to lớn school?

She goes khổng lồ school every day

6. Đáp án những bài tập tiếng Anh lớp 6 

Bài tập thì lúc này đơn, lúc này tiếp diễn

Listening Is raining Works, Is not working ‘s running, wants Speaks, comes Is comming, ‘re meeting Live, is staying Is driving Don’t know Swims, does not run

Bài tập thì vượt khứ đơn

Stayed Wend Had Was Visited Was Bought Saw Ate Talked

Bài tập thì tương lai gần

Is going to lớn come  Are going to lớn camping  Is going to lớn have  Is going lớn buy Am going khổng lồ out Is going to buy  Are going to  Are going khổng lồ fly Is going to lớn get Are going lớn take 

Bài tập dạng so sánh 

C  D C D B 

Bài tập dạng câu từ để hỏi

How many What Why Who When  How How many How much What How often 

Nắm chắc kiến thức về ngữ pháp rồi, chúng ta cũng buộc phải ôn tập cùng luyện trường đoản cú vựng theo chủ thể mỗi ngày để tiếp xúc tốt hơn. Ngoài ra các bạn cũng có thể bài viết liên quan các dạng bài xích tập như: bài bác tập tiếng Anh lớp 6 unit 1, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình new và các dạng bài bác tập giờ Anh lớp 6 tất cả đáp án. 

Như vậy, Step Up sẽ tổng hợp cho chúng ta tổng thể những dạng bài bác tập giờ Anh lớp 6. Sát bên việc học ngữ pháp, chúng ta nên bổ sung thêm vốn từ vựng thông qua các cuốn sách học từ vựng thông minh. Hi vọng các bạn học sinh sẽ ôn tập và hệ thống lại kiến thức và kỹ năng hiệu quả. Chúc chúng ta học tốt, thi tốt. Đừng quên ủng hộ các nội dung bài viết tiếp theo của bọn chúng mình nhé.